Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Investícia do Start-up vo výške 9.000,- eur


€90.00

Poskytovanie finančných prostriedkov na budovanie nových projektov, ktoré ešte len vznikajú takpovediac na zelenej lúke. Žiadateľ predstaví svoj projekt formou krátkej prezentácie, ktorá môže mať grafickú alebo textovú formu. K tomu predloží požiadavku na výšku financovania a zároveň uvedie, čo za takýto investičný vstup ponuka. Môže to byť percentuálny podiel na firme, alebo podiel na autorských právach, alebo iná vhodná forma participácie.

  • 1 Units in Stock


 

23.01.2024
Pavol K.
5 of 5 Stars
Je to asi jedna z najlepších nebankoviek. Na svoj projekt sme dostali najprv menšiu pôžičku a neskôr sme sa dohodli na investícii. Dnes naša firma dobre prosperuje, čo by sme bez peňazí nikdy nemohli rozbehnúť.

 

Tieto podnikateľské úvery a pôžičky sme začali poskytovať 09. apríl 2022.