Úvery a pôžičky pre podnikateľov

   Spoločnosť PLENKALL poskytuje nebankové pôžičky a úvery od roku 2007. Naša firma je overená množstvom klientov a dĺžka pôsobnosti dokazuje, že stabilita vychádza z poznania. Doposiaľ sme neboli sankcionovaný zo žiadnej z inštitúcií, ktoré vykonávajú dohľad nad finančným trhom.

   Pôsobíme v oblasti poskytovania financií z vlastných zdrojov. Nie sme zástupcom žiadnej banky a neposkytujeme sprostredkovanie pre iné subjekty. Riadime sa výlučne vlastnými pravidlami, ktoré zjemňujú podmienky pre poskytovanie pôžičiek a úverov. Riadime sa platnou legislatívou, avšak tvrdé podmienky, akými sa v súčasnosti riadia banky, nie sú pre nás zaväzujúce. Zmyslom poskytnutia úveru, či pôžičky, je pomôcť žiadateľovi a pritom neohroziť jeho finančnú stabilitu.

   V prípade poskytnutia úveru, alebo pôžičky, hľadáme pre klienta najvhodnejší model či už do výšky, alebo do dĺžky splatnosti. V prípade, ak má klient problém so splácaním, je možný odklad splátok, alebo refinancovanie pri čom sa navŕši úverové portfólio. Tým získa klient výhodnejší splátkový kalendár a na účet mu pribudnú ďalšie peniaze, ktoré akútne potrebuje.

   V ostatnom čase sme získali ocenenie o hodnovernosti spoločnosti na najvyššom stupni AA* a mnohí klienti sa k nám vracajú a odporúčajú nás rodinným príslušníkom a známym.

   Máme pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky, nakoľko všetko sa u nás vybavuje cez internet a po schválení, zasielame dokumenty poštou na adresu, ktorú nám klient oznámi. Poštová adresa môže byť trvalý, alebo prechodný pobyt, prípadne adresa do zamestnania.

   Pri poskytnutí finančných prostriedkov je spísaná úverová zmluva. K tejto zmluve je pripojené Čestné vyhlásenie, na základe ktorého stanovujeme bonitu klientov. K zmluve môže byť pripojená zmenka, alebo notárska zápisnica, alebo môže byť zmluva podpísaná len overenými podpismi. Spôsob sa dohodne pri posudzovaní bonity.

   Spoločnosť PLENKALL sa snaží vychádzať klientom v ústrety, tak aby spracovanie a poskytnutie finančných prostriedkov bolo čo možno najpríjemnejšie. Snažíme sa klientom pomáhať a byť nápomocný pri riešení ich finančnej situácie. Výška úrokovej sadzby je individuálna a je stanovená na základe posúdenia bonity. Bežne sa pohybuje od 6,5%, všetko je variabilné a stanoví sa na základe bonity.

Splatnosť je možné dohodnúť od 6 do 60 mesiacov. Po schválení je možnosť individuálne dohodnúť až na 120 mesiacov.

-------------------------------------------------

BONUS: za každého nového klienta, ktorého k nám privediete, získate 10 euro. Stačí, ak nový klient pri podaní žiadosti do komentára napíše "Odporučil ma - vaše meno a priezvisko". Môžete takto podstatne znížiť vaše náklady na splácanie vašej pôžičky a ešte priateľom pomôcť. Iste to ocenia. Podmienkou je, aby nový klient, uhradil zálohový poplatok za spracovanie svojej žiadosti.