Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Investícia do Start-up vo výške 1.000,- eur


€10.00

Poskytovanie finančných prostriedkov na budovanie nových projektov, ktoré ešte len vznikajú takpovediac na zelenej lúke. Žiadateľ predstaví svoj projekt formou krátkej prezentácie, ktorá môže mať grafickú alebo textovú formu. K tomu predloží požiadavku na výšku financovania a zároveň uvedie, čo za takýto investičný vstup ponuka. Môže to byť percentuálny podiel na firme, alebo podiel na autorských právach, alebo iná vhodná forma participácie.

  • 1 Units in Stock


 

15.03.2023
Miroslav B.
5 of 5 Stars
Na rozbehnutie malého projektu, stačí aj malá investícia. Predpokladám, že z malého nápadu sa stane časom veľký prínos.Ďakujem za možnosť takéhoto financovania pre začiatočníkov.

 

Tieto podnikateľské úvery a pôžičky sme začali poskytovať 09. apríl 2022.