Odťahovacia služba Macharova ul, Bratislava, Petržalka

 V zmysle  zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ďalej  zák. č. 8/2009 Z.z.):

a) odstráni vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na náklady jeho prevádzkovateľa, ak to neurobí ten, kto prekážku spôsobil,

b) môže odstrániť vozidlo, stojace  na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:

- na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,

- na vyhradenom parkovisko, ak také parkovisko nie je preň určené,

- bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

- na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.

 

Spôsob a podmienky vydávania odtiahnutých vozidiel:

Odtiahnuté vozidlo bude vydané po poučení preberajúceho o spáchaní priestupku a prejednaní priestupku v zmysle platnej právnej normy. Následne po preverení vlastníckeho vzťahu k odtiahnutému vozidlu a  po podpísaní protokolu o vydaní vozidla preberajúcim, bude odtiahnuté vozidlo vydané príslušníkom mestskej polície preberajúcemu.

 

Orientačné ceny

Náklady spojené s odťahom a uskladnením vozidla (cena odťahu a strážneho):

a) odtiahnuté motorové vozidlo: 70 € až 93 €

b) príchod odťahového vozidla na miesto určenia bez následného odťahu: 15 €

c) príchod odťahového vozidla na miesto určenia bez následného odťahu so začatím nakladania vozidla: 35 €

d) stráženie odtiahnutého vozidla v objekte: nad 24 hod. a za každých nasledujúci, aj začatý deň: 10 €

K cenám za otiahnutie vozidla, ešte je potrebné prirátať pokutu vo výške cca. 20 - 60€

 

 

Na Macharovej by malo byť verejné parkovisko

zdroj: Bratislavské noviny

Na ploche na Macharovej ulici blízko Šrobárovho námestia v bratislavskej Petržalke by mala mestská časť vo svojej réžii vybudovať osvetlené verejné parkovisko. Rozhodli o tom dnes petržalskí poslanci.

 

Ide o v minulosti dlho nevyužívanú plochu, na ktorej v súčasnosti spoločnosť Car Towing, a.s. prevádzkuje parkovisko pre odtiahnuté autá z Petržalky a Starého Mesta. Miestne zastupiteľstvo totiž zrušilo všetky uznesenia, ktoré v tejto veci prijalo a zároveň schválilo investičný zámer mestskej časti na vybudovanie verejného parkoviska.

 

Starosta Milan Ftáčnik by mal čo najskôr zabezpečiť verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a po jej vypracovaní požiadať o územné rozhodnutie. Následné nadobudnutie jeho právoplatnosti bude dôvodom na vypovedanie päťročnej nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom odťahovej služby. Mestská časť má po krátení pôvodne schválených peňazí v tohtoročnom rozpočte vyčlenených 3,5-tisíca eur na projektové práce, nie na samotnú realizáciu projektu

. Na to s najväčšou pravdepodobnosťou určí peniaze až v rozpočte na ďalší rok.

 

Plocha na Macharovej ulici bola dlho neudržiavaná, návrhy na vybudovanie bytových domov vedenie mestskej časti rázne odmietlo. Pri minuloročnej verejnej diskusii o parkovaní občania o vybudovanie verejného parkoviska údajne záujem neprejavili. Betónová plocha s množstvom pneumatík zostala naďalej neupravená a neosvetlená. Často ju využívali napríklad autoškoly pri precvičovaní parkovania. Minulý rok však prišiel investor s návrhom vybudovať tu dočasné parkovisko pre odtiahnuté vozidlá. Parkovisko aj pre autobusy

a nákladné autá neprichádzalo podľa vedenia mestskej časti do úvahy, starosta nakoniec súhlasil s parkoviskom pre osobné autá a nájomnú zmluvu na pozemok podpísal. Investor tu chcel podnikať päť rokov, potom by sa celá plocha mala vrátiť mestskej časti.

 

V súvislosti s odťahovou službou vznikli aj dve petície. V jednej občania s parkoviskom pre odtiahnuté auta nesúhlasia, v druhej sa k tejto investícii stavajú kladne. Téma sa niekoľkokrát "pretriasala" aj v miestnom parlamente. O tom, ako využiť spomínanú plochu na Macharovej, mali poslanci rozhodnúť už aj začiatkom júla. Na vtedajšom rokovaní však najprv neprešiel návrh prenájmu ani za nových podmienok, ktoré predtým navrhli samotní poslanci. S nimi pritom súhlasila aj spoločnosť Car Towing. Návrh pritom neprešiel ani pre prípad, keby sa cena

za celoročné nájomné zvýšila z 20-tisíc na 40-tisíc eur. Dostatočnú podporu medzi poslancami však nenašiel ani návrh poslanca Františka Šebeja, podľa ktorého sa mal do októbra vypracovať investičný zámer na vybudovanie verejného parkoviska v réžii mestskej časti. Práve iný zámer je totiž dôvodom na vypovedanie pôvodnej zmluvy. Vypovedanie zmluvy bez relevantného dôvodu by sa údajne neobišlo pred finančných sankcií pre mestskú časť.

(24.8.2010 - sita)

 

Situácia na Macharovej ulici sa vyostruje

zdroj: Bratislavské noviny

Prevádzkovanie parkoviska odtiahnutých osobných áut na Macharovej ulici by mohli poslanci vyriešiť na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva v auguste.

Práve na augustovom rokovaní sa majú petržalskí poslanci zaoberať kontroverzným parkoviskom, s ktorého prevádzkou mnohí obyvatelia z okolia nesúhlasia, ale sú aj takí, ktorým neprekáža. Mimoriadne zastupiteľstvo môže ukázať, či poslanci budú súhlasiť s novými podmienkami v novej zmluve. Údajne s nimi nemá problém ani prevádzkovateľ odťahovacej služby, spoločnosť Car Towing. Tá na základe zmluvy o päťročnom prenájme podpísanej starostom 26. júna 2009 začala 19. júla 2010 s odťahovaním áut zo Starého Mesta a Petržalky. Hneď potom sa na adresu starostu Petržalky Milana Ftáčnika (nominat Smer-SD) zniesla kritika zo strany petičného výboru. Ten mu v mene 307 obyvateľov ulíc Macharova, Pifflova a Wolkrova poslal otvorený list, kde ho žiadal o definitívne vypovedanie zmluvy o prenájme plochy.

 

Obyvateľom prekáža najmä, že nákladné odťahovacie autá

jazdiace pod oknami obytných domov ich rušia, navyše zhusťujú dopravu na úzkych uliciach, na ktorých majú po oboch stranách zaparkované svoje vozidlá. Argumentujú, že lokalita prišla o parkovacie miesta, ale aj finančnou

nevýhodnosťou prenájmu pre mestskú časť. Ročne dostane mestská časť za prenájom

30-tisíc eur.

 

Iná časť miestnych obyvateľov, ktorí prišli s petíciou za zachovanie parkoviska pre odtiahnuté autá, tvrdí, že na bývalej voľnej ploche normálne autá vôbec neparkovali a prostredie

tam bolo zanedbané a často nebezpečné.

 

Z miestneho petržalského úradu nás informovali, že o zámere zriadenia parkoviska sa vedelo pol roka dopredu predtým, ako starosta Milan

Ftáčnik zmluvu podpísal. Tú mal na podnet miestneho zastupiteľstva neskôr vypovedať, no vzhľadom na sankciu, ktorá by zaťažila rozpočet samosprávy, výpoveď radšej stiahol. Vypovedanie bez sankcie by bolo možné len v prípade, ak má samospráva k dispozícii konkrétny projekt

riešenia daného územia. Vtedy by musel prevádzkovateľ parkoviska odísť bez náhrady.

 

Miestni poslanci podľa informácie

úradu na predchádzajúcich zastupiteľstvách neschválili projekt ani návrh novej zmluvy. S novými podmienkami vraj súhlasí aj spoločnosť Car Towing. Mala by sprístupniť 25 bezplatných parkovacích miest

, vybudovať novú prístupovú komunikáciu k areálu, revitalizovať okolie a po šiestich rokoch prenájmu odovzdať areál mestskej časti.

 

Spoločnosť Car Towing, a.s., odťahuje pre Staré Mesto na základe zmluvy z konca minulého roka.

 

 

PETRŽALČANIA PODPORILI ODŤAHOVÚ SLUŽBU NA MACHAROVEJ

 

Za spustenie odťahovej služby na dlho nevyužívanom parkovisku na Macharovej ulici zodvihlo napokon ruku o niekoľko Petržalčanov viac (16) ako bolo tých, ktorí hlasovali proti a podporovali vybudovanie osvetleného verejného parkoviska (12).

 

,,Zrazili“ sa v priestoroch Základnej školy na Černyševského ulici, odkiaľ odchádzali s tým, že o veci ešte budú rokovať miestni poslanci. Tí schválili začiatkom mája uznesenie, na základe ktorého má mestská časť podpísať so spoločnosťou Car Towing nájomnú zmluvu na šesť rokov a súčasne ju zaviazať vybudovať na mieste do šiestich mesiacov od jej podpisu novú príjazdovú komunikáciu. Aby neblokovala tie existujúce. Obyvateľom odtiaľ má dať bezplatne k dispozícii 25 strážených parkovacích miest a po uplynutí nájomnej zmluvy si nesmie robiť nároky na to, čo vybudovala. Hlasovanie tak nahralo do kariet tým 83 Petržalčanom, ktorí pred časom na miestny úrad doručili petíciu, v ktorej dali najavo svoj nesúhlas s tiež zvažovanou výstavbou garážového domu. V porovnaní s ním uprednostňujú práve parkovisko pre odtiahnuté vozidlá, o ktoré stojí Car Towing. Aj v súvislosti s tým sa už situácia niekoľkokrát menila, mestská časť dokonca pred časom po protestoch ľudí spoločnosti vypovedala podpísanú nájomnú zmluvu. Firma výpoveď spochybnila.

 

,,Miestne zastupiteľstvo prijalo svojho času uznesenie, ktorým zaviazalo prednostu miestneho úradu, aby na Macharovej ulici zvážil aj výstavbu garážového domu. Keby sa to spustilo, mašinériu by sme už nezastavili,“ vysvetlil prítomným vznik petície jeden z jej aktivistov. Podľa neho by taký dom znížil úroveň bývania, zatiaľ čo nové parkovacie miesta by lokalitu aspoň čiastočne odbremenili.

 

,,Petržalský problém s parkovaním by to ale nevyriešilo,“ pripustil. ,,Ponúkaných 25 miest je len slabou náplasťou. Na verejnom parkovisku by mohlo zaparkovať oveľa viac áut,“ ozval sa ďalší z účastníkov diskusie. ,,Táto lokalita nemôže slúžiť na odťahovanie áut zo Starého Mesta, to je ako keby sme my Petržalčania chceli parkovať v Starom Meste,“ nechal sa počuť iný muž, ktorý sa tiež zasadzoval za vybudovanie verejného parkoviska. ,,Na to by sme ale potrebovali viac ako 10 000 eur, ktoré sú vyčlenené v rozpočte,“ upozornil petržalský starosta Milan Ftáčnik. ,,Ani vám by sa nepáčilo, keby vám k domu zvážali odtiahnuté autá. Odťahovka jednoducho nepatrí do centra obytnej zóny, kde inde vo veľkých mestách to tak je?! Nech je to niekde za Petržalkou, určite by bolo kde,“ vzal si ešte slovo pán v červenom tričku. Predseda predstavenstva Car Towing Radovan Valent vzápätí prisľúbil, že tamojším obyvateľom môžu na 110–miestnom parkovisku vyhradiť aj viac ako 25 miest, padlo číslo štyridsať. ,,Okrem toho im ponúkneme celodenné boxy,“ dodal. Odťahovať by sa podľa neho malo medzi 9. a 17. h. a ak vraj bude treba, vysadia tam aj stromčeky a zrekultivujú zeleň.

 

 

Čo bude s prázdnym priestranstvom na Macharovej, sa stále nevie

 

Napriek tomu, že ešte v máji schválili petržalskí poslanci uznesenie, na základe ktorého mala mestská časť v súvislosti s nevyužívanou plochou na Macharovej ulici podpísať so spoločnosťou Car Towing (plánujúcou sprevádzkovanie odťahovej služby) nájomnú zmluvu na šesť rokov, a súčasne ju zaviazať vybudovať tam do šiestich mesiacov od jej podpisu novú príjazdovú komunikáciu, v najbližšom čase sa tak nestane. Car Towing mala okrem toho miestnym obyvateľom poskytnúť bezplatne 25 strážených parkovacích miest, a po uplynutí nájomnej zmluvy si nerobiť nároky na to, čo vybudovala.

 

Na svojom poslednom stretnutí sa petržalskí poslanci odťahovke postavili. Schválili síce návrh Tibora Kósu (SDKÚ-DS), ktorý prišiel s tým, aby spomínaná spoločnosť neplatila ročne za prenájom 20 000, ale 40 000 eur, odťahovú službu ako takú vzápätí zavrhli. Nesúhlasili ani s návrhom Františka Šebeja (OKS), aby nechal petržalský starosta Milan Ftáčnik (nezávislý, s podporou SMER-SD) vypracovať investičný zámer, ktorý by smeroval k výstavbe verejného parkoviska s osvetlením. ,,Téma sa nám vráti na stôl,“ skonštatoval ten bezprostredne po hlasovaní.

 

 

Na májovom verejnom zhromaždení na Černyševského ulici sa väčšina prítomných Petržalčanov priklonila k možnosti spustiť na mieste odťahovú službu, objavila sa dokonca petícia s 83 podpismi, v ktorej dali podpísaní najavo svoj nesúhlas s tiež zvažovanou výstavbou garážového domu. Na júlovom zastupiteľstve sa petržalskí poslanci dozvedeli o novej petícii. S 307 podpismi, ktorých autori ich žiadali, aby odťahovej službe zelenú nedali, aby bolo na Macharovej ulici radšej verejné parkovisko s osvetlením. ,,Prečo by tam mali odťahovať autá zo Starého Mesta? Okrem toho, nákladné autá by pri odťahovaní robili hluk a znečisťovali životné prostredie, a v Petržalke je málo parkovacích miest,“ vystúpil za petičníkov Pavel Halač. ,,Každému nevyhovieme,“ zareagovala zástupkyňa starostu Viera Kimerlingová (KDH), ktorá v tejto súvislosti upozornila na hroziaci súdny spor s Car Towing a finančné straty. Peniaze z prenájmu by podľa nej riešili problém statickej dopravy v oblasti. Na už spomínanom verejnom zhromaždení totiž padol aj návrh, zainvestovať do rozvoja v nej aspoň polovicu z takto získaných prostriedkov.

 

 

,,Ľuďom, ktorí podpísali tú prvú petíciu, niekto nakukal, že parkovací dom na Macharovej chcem postaviť ja,“ zapojil sa do diskusie odporca ,,odťahovky“ František Šebej (OKS). Hneď to vyvrátil, a dodal, že pod novou petíciou je viac podpisov, tak by sa mali vrátiť k svojmu pôvodnému rozhodnutiu, vybudovať tam verejné parkovisko. ,,Poďme pokojne aj do konfrontácie s firmou Car Towing, ku ktorej, mimochodom, nemám dôveru,“ nechal sa počuť. S tým sa stotožnil aj Michal Radosa (SDKÚ-DS), podľa ktorého by si Staré Mesto malo nájsť miesto pre odťahované autá na svojom území. Iveta Plšeková (SDKÚ-DS) navrhla, aby hľadali vhodnejšie miesto na odťahovanie, a aby ho hľadali napríklad pod petržalskými mostami.

 

 

Ftáčnik poslancov informoval, že na Macharovej ulici by nekončili len autá zo Starého Mesta, ale aj tie z Petržalky, končiace inak v Čiernom lese. Sám by vybudovanie odťahovej služby považoval za riešenie, aj keď nie ideálne. Poslancov upozornil na výpadok očakávaných financií z nájomného v rozpočte, a na to, že Car Towing bude chcieť späť to, čo do doterajších úprav plochy vrazila. ,,Nemáme pomaly ani na bežný chod úradu, riešme veci zodpovedne,“ ozval sa Peter Guttman (SDKÚ-DS), ktorý kolegom pripomenul, že to územie bolo dlho nevyužité. Eugen Lexman (KDH) zase bránil Staré Mesto v tom zmysle, že sa určite nezbavuje odťahovaných áut na úkor Petržalky, že je to predsa všetko jedno mesto – Bratislava.

 

 

 

Petržalskí poslanci sa o Macharovej opäť nedohodli (3.7.2010, 10:15)

 

Poslanci bratislavskej Petržalky sa v piatok opäť nedohodli, ako využiť plochu v okolí Macharovej ulice blízko Šrobárovho námestia. Ide o zatiaľ voľnú plochu, na ktorej by chcel investor vybudovať parkovisko pre odtiahnuté autá z Petržalky a Starého Mesta.

 

Pôvodne miestny parlament rozhodol, že mestská časť vypovie nájomnú zmluvu so spoločnosťou Car Towing, a.s, ktorú uzatvoril na päť rokov starosta Milan Ftáčnik. Na druhej strane mala verejné parkovisko vybudovať na vlastné náklady mestská časť, na čo v rozpočte vyčlenili 10-tisíc eur. Neskôr poslanci prijali uznesenie, podľa ktorého by sa mala so spoločnosťou uzatvoriť nová nájomná zmluva na šesť rokov s podmienkami

, s ktorými súhlasili obe strany.

 

Na rokovaní však najprv neprešiel návrh takéhoto prenájmu, ani keby sa cena

za celoročné nájomné zvýšila z 20-tisíc na 40-tisíc eur. Dostatočnú podporu medzi poslancami však nenašiel ani návrh poslanca Františka Šebeja, podľa ktorého sa mal do októbra vypracovať investičný zámer na vybudovanie verejného parkoviska v réžii mestskej časti. Práve iný zámer by bol totiž dôvodom na vypovedanie pôvodnej zmluvy. Otázkou

zostávali financie. Pri zmene

rozpočtu totiž poslanci skresali pôvodných 10-tisíc eur na tento projekt o 6,5 tisíca. Pôvodná nájomná zmluva so spoločnosťou by tak mala naďalej platiť.

 

V súvislosti s plánmi investora

vznikli dve petície. Pod jednu sa podpísalo okolo 80 občanov, ktorým by vybudovanie dočasného parkoviska pre odtiahnuté autá až tak nevadilo. Okrem toho by však mohli využívať na parkovanie aj samotní občania. Toto riešenie sa im pozdávalo viac ako možné postavenie parkovacieho domu, keďže jedno z uznesení poslancov hovorilo o vypracovaní materiálu prednostom úradu Mariánom Miškanom o preverení aj takejto možnosti. Túto petíciu však spochybnili ďalší obyvatelia, ktorých sa na druhú petíciu proti parkovisku odťahovej služby podpísalo okolo 300.

 

Niektorí poslanci sa prikláňali k názoru, že zmluva by sa mala vypovedať a na Macharovej by mala verejné, osvetlené parkovisko vybudovať mestská časť. Nepáčilo sa im, že by v blízkosti obytných domov mala vzniknúť odťahová služba

, ktorá by odťahovala autá zo Starého Mesta. Poslanec Michal Radosa povedal, že ho irituje, že mestská časť (Staré Mesto

, pozn. SITA) bola taká arogantná, že by sa autá z tejto mestskej časti mali odťahovať do inej. Starosta Milan Ftáčnik ich však upozornil, že autá by sa tu mali odťahovať aj z Petržalky, momentálne odtiahnuté autá končia v Čiernom lese.

 

Na druhej strane barikády boli zasa poslanci, ktorí nechceli zrušiť nájomnú zmluvu. V takom prípade by totiž mohol mestskej časti hroziť súdny spor so spoločnosťou, ktorá by vypovedanie zmluvy bez toho, aby poslanci schválili iný investičný zámer, mohla považovať za neodôvodnenú výpoveď. Okrem toho by si pravdepodobne nárokovala aj na peniaze

, ktoré do úpravy plochy už investovala

.

 

Investor už pred časom

súhlasil s tým, že vybuduje novú prístupovú komunikáciu do šiestich mesiacov od podpísania zmluvy a vyčlení minimálne 25 parkovacích miest pre bezplatné parkovanie občanov. Po skončení nájmu nebude mať spoločnosť žiadne finančné nároky a parkovisko by malo prejsť bezodplatne do majetku mestskej časti. Parkovisko by okrem toho malo byť strážené. Investor podľa hovorcu mestskej časti Ľubomíra Andrassyho zároveň prisľúbil, že zveľadí okolie areálu vysadením stromov.

 

(sita)

 

 

Zo Starého mesta budú osťahovať autá do Petržalky

 

Vodiči áut odtiahnutých z miestnych komunikácií III. a IV. triedy v bratislavskom Starom Meste nebudú musieť od 1. januára 2010 merať cestu do Čierneho lesa v Podunajských Biskupiciach. Svoje vozidlá nájdu odstavené na ohradenom parkovisku na Macharovej ulici v Petržalke.

 

“Nie je to jediná novinka v súvislosti s odstraňovaním vozidiel tvoriacich prekážku v cestnej premávke v mestskej časti. Fyzický výkon odťahovej služby od 1. novembra 2009 prešiel zo spoločnosti Aster na spoločnosť Car Towing, a.s.,” uviedla staromestská hovorkyňa Alena Kopřivová. Stalo sa tak podľa nej na základe predaja tej časti podniku spoločnosti Aster, ktorej predmetom činnosti bol výkon odťahovej služby. Jej právnym nástupcom sa stala v zmysle obchodného zákonníka spoločnosť Car Towing.

 

V súvislosti so zmenami požiadala mestská časť zástupcov nástupníckej odťahovej služby o úpravu niektorých vzájomných práv a povinností formou dodatku k pôvodnej zmluve. “Obe strany sa dohodli, že platnosť bude aktuálna k 1. januáru 2010, pričom výška nákladov na odtiahnutie vozidla ostáva nezmenená, 93 €,” vysvetlila Kopřivová.

 

Vozidlá tvoriace prekážku v cestnej premávke odstráni mestská časť na náklady prevádzkovateľa motorového vozidla. Hovorkyňa doplnila, že starosta Starého Mesta vydal poverenie príslušníkom mestskej polície, ktoré im umožňuje výkon rozhodnutia.

 

“Keďže mestská časť nedisponuje technickými prostriedkami potrebnými na plnenie jej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o premávke na pozemných komunikáciách, technickú časť odstránenia vozidla z komunikácie a jeho uloženie na odstavnú plochu zverila na zmluvnom základe spoločnosti Car Towing,” uzavrela Kopřivová.

 

(zdroj: sita)