Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Úvery pre živnostníkov a SZČO vo výške 10 000 € na 48 mesiacov


€141.61

 

Poskytujeme nebankové podnikateľské úvery pre živnostníkov, SZČO a osoby ktoré majú pridelené IČO. Pri posudzovaní žiadosti, neskúmame bankový úverový register a nie je potrebné predkladať daňové priznanie.
V podnikaní môžu nastať chvíle, kedy oceníte spoľahlivého finančného partnera. Sme vašou oporou v oblasti prevádzkového financovania, financovanie vozidiel či rozvoja a investícií. Úver môžete použiť napríklad na:
- financovanie pozemkov, kancelárií, prevádzok a výrobných priestorov
- flexibilné riešenie pre rekonštrukciu vášho podnikania
- nákup a modernizáciu hnuteľných vecí (strojov, zariadení, automobilov ...)
- dofinancovanie podnikateľskej činnosti, alebo financovania prevádzkových zásob

Úver pre SZČO (živnosť, alebo pridelené IČO) vo výške 10000 € na 48 mesiacov. Splátky sú mesačne. Výška mesačnej splátky je cca.  439,58 €. Celková výška splateného úveru v tomto príklade je v úhrne 21099,84 € Úroková sadzba sa môže líšiť podľa vyhodnotenia bonity a rizika úverového prípadu. Úroková sadzba v tomto príklade je  2,31% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o odplatu za poskytnutie úveru, ktorá je zakomponovaná do mesačných splátok.

Vybavenie trvá cca. za 7 až 14 dní, podľa zložitosti hodnotenia bonity klienta. Nie vždy všetko funguje optimálne tak, ako by sme si želali.
Po poskytnutí úveru sa najskôr spláca odplata za poskytnutie úveru a po splatení odplaty sa spláca istina. Tento spôsob má výhodu v tom, že kedykoľvek môže klient požiadať o predčasné spletenie. Pri predčasnom splatení sa doplatí už iba istina bez ďalších poplatkov, alebo príplatkov.
Čerpanie nie je podmienené účelom použitia.  Žiadosť o úver môže podať každý občan, ktorý podniká na základe Živnostenského listu alebo iného dokumentu oprávňujúceho na výkon zárobkovej činnosti - SZČO.

Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke Pridať komentár k Vašej žiadosti, uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty, tieto zasielajte výhradne mejlom. Odporúčame k tomu použiť odpoveď na správu, ktorú dostanete po odoslaní žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Žiadosť sa začne hodnotiť až po uhradení zálohového poplatku. V prípade neschválenia žiadosti z dôvodu nedostatočnej bonity, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.

Po schválení úveru vám zašleme ponuku pre tvorbu splátkového kalendára. Tu bude možné sa rozhodnúť, čo vám bude najlepšie vyhovovať.  Bude tu uvedená možnosť splácať po dobu 6 až 120 mesiacov.  Po tom čo si zvolíte najoptimálnejšie riešenie, pripravíme kompletnú úverovú zmluvu. Tú vám opäť zašleme na vašu e-mailovú adresu, aby ste mali možnosť v pokoji a dopodrobna si úverovú zmluvu preštudovať, prípadne sa s kýmkoľvek poradiť a konzultovať zmluvné podmienky. Po tom čo zmluvu odsúhlasíte, my ju vytlačíme a zašleme vám ju doporučenou poštou v listinnej podobe, z našej strany už podpísanú. Súčasne vystavíme vinkuláciu finančnej sumy v zmluve dohodnutej vo váš prospech. Táto vinkulácia garantuje vyplatenie peňazí na váš bankový účet, po tom čo podpíšete úverové dokumenty.
Vy už len podpíšete dokumenty na notárskom úrade. K úverovej zmluve bude na notárskom úrade spísaná notárska zápisnica. Notársky úrad si zvolíte vy, tak aby vám vyhovoval. Spolupracujeme s väčšinou notárskych úradov na celom Slovensku.
Po vykonaní týchto úkonov, peniaze bezodkladne prevedieme na váš bankový účet.

Informácia k dokumentácii
Po tom, ako vykonáte registráciu a podáte si žiadosť, systém automaticky vytvorí elektronickú dokumentáciu, ktorá vám je kedykoľvek prístupná po vašom prihlásení sa na váš účet.  Tu sa bude zaznamenávať všetka vzájomná komunikácia, ako aj realizované splátky.

  • 10000 Units in Stock

Pre tento produkt ešte nie je napísaná recenzia.  Napísať recenziu.

Tieto podnikateľské úvery a pôžičky sme začali poskytovať 12. máj 2015.