m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

NBS pripravuje dlhový strop aj pre fyzické osoby

Komentár 2017/01, 16.03.2017

Zavedenie daňovej licencie v roku 2014 pomohlo prvýkrát ilustrovať „flexibilitu“ firiem pri priznávaní dane z príjmu. Rovnaké správanie ako v roku 2014 je možné pozorovať aj v daňových priznaniach za rok 2015. Firmy, ktoré v minulosti vykazovali nízku alebo nulovú daň, naďalej prispôsobovali svoj hospodársky výsledok výške daňovej licencie a ich priznaná daň sa opäť koncentrovala v okolí rovnakých hodnôt ako v roku 2014. V roku 2015 bolo navyše po prvýkrát možné započítať zaplatenú daňovú licenciu za predchádzajúce obdobie voči daňovej povinnosti. Niektoré firmy na to reagovali zvýšením účtovného zisku a priznanej dane, ale často len do tej úrovne, ktorú bolo po zápočte možné opätovne znížiť na výšku licencie. V konečnom dôsledku tak niektoré subjekty pri optickom náraste zisku a priznanej dane v roku 2015 zaplatili za obidva roky efektívnu daň len na úrovni licencie. Vďaka účtovnej flexibilite niektorých firiem sa tak pri grafickom zobrazení daňových priznaní začínajú objavovať obrazce ponášajúce sa na abstraktné umenie od Pieta Mondriana.

Trend 2017/08
Slovákom, ktorí sa zadlžujú najrýchlejšie v regióne a od roku 2010 dokázali svoje dlhy zdvojnásobiť, by mal pribudnúť nový dlhový „alarm“. KNBSprísnejším pravidlám pre hypotéky, ktoré platia od tohto marca, budúci rok pribudnú podobné brzdy aj v spotrebnom úverovaní.

No Národná banka Slovenska (NBS) chce mať priestor a pre istotu pridá ešte jeden limit. Narazenie na jeho hranice by nielenže dalo stop banke pri poskytovaní nového dlhu, ale malo by byť akýmsi strážcom, ktorý ľudí upozorní na to, že to so zadlžovaním prehnali. Nový limit by sa mal vzťahovať na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu. Podobne ako má štát dlhovú brzdu, ktorá mu bráni prekročiť 60 percent dlhu k HDP.

NBS chce takúto možnosť získať v práve otvorenej legislatíve týkajúcej sa úverovania. Podľa hovorkyne centrálnej banky Martiny Vráblik Solčányiovej majú takéto limity aj strážcovia finančnej stability v zahraničí. Tento nástroj podľa nej aktivovalo napríklad Írsko či Spojené kráľovstvo.

Finančným domom sa nový limit príliš nezdá, považujú ho za nadbytočný. Myslia si, že by mali stačiť limity pri posudzovaní schopnosti klienta splácať úver. Klientov totiž môžu úverovať len tak, aby im nechali pri splácaní pôžičiek a nákladov na život z príjmu aj nejakú rezervu. No NBS je presvedčená, že ďalší ukazovateľ môže pri vysokom zadlžovaní pomôcť.

Bez ohľadu na to, či a akú podobu nakoniec bude mať ohraničovanie dlhu k príjmu domácnosti, poskytovanie úverov by sa malo od budúceho roka tak či tak na Slovensku sprísniť. Kým kalibrácia v hypotékach (týka sa najmä ich výšky, ale aj výpočtu rezervy v príjme) nemali na trh veľký dosah a objem hypoték narástol ešte viac ako vlani, efekt na trh spotrebných úverov môže byť zásadnejší.

Pravidlá budú platiť nielen pre bankové pôžičky, ale aj pre splátkové či lízingové firmy – teda všetky, ktoré majú povolenie poskytovať spotrebné úvery. Slovákov sa dotknú oveľa viac najmä preto, že sa týkajú podstatne širšieho okruhu ľudí, ktorí ich využívajú, nie výlučne bankových klientov.Pre vás od nás

PLENKALL homepge