m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Konverzný kurz

Kalkulačka na prepočet cien z SKK na EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Hodnotu vpíšte do zodpovedajúceho poľa.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Konverzný kurz slúži ako základná hodnota na prepočet slovenskej koruny na euro. Určila ho Rada ministrov hospodárstva a financií 8. júla 2008 na úrovni 30,1260 SKK za 1 EUR. Reálne sa tento kurz použije najskôr 1. januára 2009 na prepočet všetkých hodnôt vedených v korunách na euro. Dovtedy bude využívaný iba na účely duálneho zobrazovania. Iný ako konverzný kurz nie je možné pri reálnej konverzii slovenskej koruny na euro použiť!
Konverzný kurz je určený ako koeficient so 6 platnými číslicami, vo forme 1 EUR = 30,1260 SKK. Takto stanovený konverzný kurz sa musí použiť pri prepočítavaní všetkých aktív a pasív a všetkých hodnôt v korunách neskrátený, to znamená sumy v korunách sa musia vydeliť 6-ciferným koeficientom konverzného kurzu. Stanovený konverzný kurz sa musí používať pri prepočítavaní všetkých aktív a pasív a všetkých hodnôt v korunách vždy neskrátený, teda 6-ciferný.
Konverzný kurz sa nesmie zaokrúhľovať! Takisto sa nemôže na prepočet slovenských korún na euro použiť inverzný kurz, to znamená 1 SKK = 0,xxxx EUR.
Príklad
Ak je konverzný kurz určený ako 1 EUR = 30,1260 SKK, ceny v korunách sa nemôžu deliť kurzom zaokrúhleným napr. na 30,13 SKK. Použiť sa musí len stanovených 30,1260 SKK. Zaokrúhľovať sa bude až suma prepočítaná konverzným kurzom.
Pozor
Slovensko bude až do konca roka 2008 členom mechanizmu výmenných kurzov ERM II a všetky obchody a reálne konverzie tak budú prebiehať (ako dnes v trhovom kurze) za bežných podmienok stanovených obchodnými bankami.Pre vás od nás

PLENKALL homepge