Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Elektronický podpis KEP

Vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom
Kvalifikovaný elektronický podpis je ekvivalentom vlastnoručného podpisu, ktorým sa potvrdzujú právne úkony v listinnej podobe. V súčasnosti je možnosť podpisovať dokumenty elektronicky. Pre čerpanie úveru od našej spoločnosti, akceptujeme podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom. Po vykonaní hodnotenia bonity, zašleme klientovi najprv návrh Úverovej zmluvy na preštudovanie a pripomienkovanie. Následne po tom, čo klient Úverovú dokumentáciu odsúhlasí, tieto dokumenty najprv elektronicky podpíšeme z našej strany a následne ich klient tak isto podpíše elektronicky. Po týchto úkonoch odosielame úver na bankový účet klienta najneskôr do 24 hodín.
I keď preferujeme elektronické podpisovanie dokumentov, je tu stále aj možnosť, vykonať podpisovanie v listinnej forme, avšak v tom prípade je potrebné aj spísanie notárskej zápisnice na ktoromkoľvek notárskom úrade.
Je výhradne vecou každého klienta, akú formu si vyberie. Naša spoločnosť akceptuje oba spôsoby.

Návod na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom
Na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk (ďalej aj „ÚPVS“) môžete podpísať formuláre sprístupnených elektronických služieb a prílohy k nim prostredníctvom aplikácie D.Signer/XAdES, ktorá je súčasťou balíka D.Suite/eIDAS pre MS Windows. V prípade systémov Mac OS X a GNU/Linux sa Java verzia aplikácie D.Signer/XAdES automaticky stiahne a spustí prostredníctvom aplikácie D.Launcher, ktorú je potrebné v týchto systémoch nainštalovať.
Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej aj „KEP“) je v elektronickom svete ekvivalentom vlastnoručného podpisu pri listinnej komunikácii.
Na vytvorenie KEP je potrebné mať:
- počítač s operačným systémom Windows, Mac alebo Linux, vybavený kompatibilnou čítačkou čipových kariet,
- občiansky preukaz s čipom (eID karta) a 6-miestny bezpečnostný osobný kód – BOK, na čipe občianskeho preukazu nahraté certifikáty na podpisovanie, ktoré získate buď pri osobnej návšteve oddelenia dokladov alebo cez online funkciu Aplikácie pre eID,
- nainštalovanú Aplikáciu pre eID (na prihlasovanie do elektronickej schránky), nainštalovanú aplikáciu pre podpisovanie (D.Suite/eIDAS), ak používate Windows alebo D.Launcher, ak používate Mac alebo Linux.

Všetky potrebné aplikácie sú k dispozícii na ÚPVS v sekcii „Na stiahnutie“.

Video a návody ako na to, nájdete aj TU:
Vydávanie Kvalifikovaného elektronického podpisu v obývačke
alebo
Ako podpísať dokument elektronicky s občianskym preukazom (eID, KEP/ZEP)?
alebo
Elektronický podpis dokumentov už aj pomocou slovenskej mobilnej aplikácie
alebo
Elektronický podpis dokumentov
alebo
Elektronické podania na www.slovensko.sk
alebo
Slovensko cez internet - Zaručený elektronický podpis