m menu image  m home m cart
rsbslide1rsbslide2rsbslide3rsbslide4

Jazyk

Slovencina  Cestina  

   Pôžičky poskytujeme na celom Slovensku od roku 2007, neoverujeme bankový register, nežiadame potvrdenie o príjme, žiadne zakladanie nehnuteľní.

       Pre získanie úveru, pôžičky, alebo investície do podnikania, je potrebné podať žiadosť o konkrétny produkt. K podaniu žiadosti je nevyhnutné mať vytvorený klientský účet. Vytvorenie a vedenie účtu je bezplatné. Po vytvorení účtu a prihlásení, získate veľa možností, vrátane vlastnej administrácie. Čokoľvek, čo sa týka vzájomnej komunikácie po Vašom prihlásení, je predmetom obchodného tajomstva.

      Pôžičku Vám poskytneme po podaní žiadosti, na základe údajov, ktoré nám doručíte formou Čestného prehlásenia.  Pre schválenie úveru, pôžičky, alebo investície, nie je potrebný ručiteľ ani záruka nehnuteľnosťou. Pri spracovaní  žiadostí, neoverujeme úverový register.

   Za spracovanie žiadosti sa platí zálohovo administratívny poplatok. Poplatok za spracovanie žiadosti je zálohovou úhradou za službu risk manažéra. V prípade, ak je klientovi žiadosť zamietnutá z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku je vrátená na účet klienta tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Úhrada zálohového poplatku je prejavom vzájomnej dôvery a zároveň je to pre poskytovateľa finančných prostriedkov prvý signál, že klient je schopný uhrádzať svoje záväzky.  

      Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo mejlom. V prípade, ak sa nemôžete dotelefonovať, pošlite nám vaše tel. číslo, zavoláme. Formulár, kontaktné údaje, a mnoho ďalších informácií, nájdete v postranných boxoch.

Postup pri podávaní a schvaľovaní žiadosti:

   Vyberiete si produkt, ktorý vám vyhovuje. Po výbere, vložíte do košíka. Máte tu možnosť výberu produktu, podľa požadovanej výšky a lehoty splatnosti.
Po výbere produktu, odošlete Vašu žiadosť na spracovanie.
Systém doručí na Vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii, e-mail s inštrukciami a kompletnými informáciami.
   Po úhrade zálohového poplatku, žiadosť postúpi na spracovanie risk manažérovi. Manažér Vám pošle na Vašu e-mailovú adresu, doplnkový dokument "Čestné vyhlásenie". Vy ho vyplníte a pošlete späť e-mailom.

  Po schválení pôžičky, najprv pošleme úverovú zmluvu na vašu e-mailovú adresu, aby ste sa mohli oboznámiť s textom zmluvy a prípadne ju pripomienkovať. Vtedy nám oznámite číslo bankového účtu, kam bude bankovým prevodom odoslaný úver. Nie je podmienkou, aby bol bankový účet na vaše meno.
Dokumenty u nás vytlačíme a zašleme poštou na vašu adresu.
Dokumenty podpíšete overeným podpisom. Môžete si zvoliť podpísať na notárskom úrade, obecnom úrade, alebo na matrike.
Po tom ako nám doručíte podpísané dokumenty, odošleme úver na bankový účet najneskôr do 48 hodín.

  Nepredkladajú sa žiadne potvrdenie, výplatné pásky, ani podobné dokumenty.  Finančnú hotovosť Vám prevedieme na Váš účet najneskôr do 48 hodín po podpísaní dokumentov (mimo dní pracovného pokoja).
   Komunikácia prebieha na zabezpečenom portáli, ktorý je chránený šifrovaním a používa pre toto zabezpečenie bezpečnostný certifikát. Nemusíte mať obavy, že Vaše údaje uvidí niekto neoprávnený.  Platnosť certifikátu si môžete ľahko overiť kliknutím na ikonku zabezpečenia na hornej, alebo spodnej lište. Zabezpečené stránky vždy začínajú  https://.... V tomto prípade sa v prehliadačoch zobrazujú aj doplnkové ikony, ktoré sú rôzne, podľa typu prehliadača. Ak poskytujete vaše údaje, vždy dbajte na bezpečnosť. Nikdy neposkytujte údaje, ako je rodné číslo, číslo bankového účtu, PIN a podobne.  My tieto údaje nikdy nežiadame.

--------------------------------------------------------------------------------plenkall
Aký je rozdiel medzi pôžičkou a úverom? Z praktického hľadiska žiadny. Z právneho: pôžička sa riadi pravidlami podľa Občianskeho zákonníka a úver podľa Obchodného zákonníka.Pre vás od nás

PLENKALL homepge