Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Stránka 2

 Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
a poučenie dotknutých osôb

 

Spoločnosť PLENKALL  sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa popisuje spôsob zhromažďovania údajov a ich používania lokalitou www.plenkall.com (ďalej len „Lokalita“). Toto prehlásenie sa nevzťahuje na iné lokality, produkty alebo služby online alebo off line spoločnosti PLENKALL. Prechodom na Lokalitu vyjadrujete súhlas so spôsobom zhromažďovania informácií a ich používania popísaným v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Zhromažďovanie osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

O zadanie informácií, ktoré slúžia na vašu identifikáciu (osobných údajov), alebo informácií, ktoré nám umožnia vás kontaktovať, vás v prípade potreby požiadame. Všeobecne sa tieto informácie požadujú v prípadoch, keď sa registrujete pred objednávaním tovaru, alebo služieb. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mail do práce, telefón do práce, domácu adresu alebo adresu pracoviska, informáciu o vašom pracovnom zaradení, informácie o spoločnosti a kreditnej karte.

Lokalita môže tiež zhromažďovať určité informácie týkajúce sa vašej návštevy, napr. názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP (Internet Protocol), ktorú používate pri prístupe na Internet, dátum a čas prístupu na Lokalitu, stránky, ktoré počas návštevy Lokality navštívite, a internetovú adresu webovej lokality, z ktorej ste prešli priamo na našu lokalitu. Tieto informácie sa využívajú na skvalitnenie Lokality, analýzu trendov a spravovanie Lokality. Niektoré z našich lokalít zhromažďujú za účelom poskytnutia požadovanej služby informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača.

Používanie osobných údajov
Osobné údaje zhromaždené na tejto Lokalite sa použijú na prevádzku Lokality a na poskytovanie služieb alebo vykonanie transakcií, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste povolili.

Spoločnosť PLENKALL  môže využiť osobné údaje na poskytovanie účinnejších služieb zákazníkom, na vylepšenie Lokality a ľubovoľných súvisiacich produktov alebo služieb spoločnosti PLENKALL  a zjednodušenie používania Lokality eliminovaním požiadaviek na opakované zadávanie rovnakých informácií, prípadne prispôsobením Lokality preferenciám a záujmom konkrétneho používateľa. V snahe poskytnúť používateľom ucelený spôsob komunikácie so spoločnosťou PLENKALL. sa môžu údaje zhromaždené lokalitou plenkall.com kombinovať s údajmi zhromaždenými inými službami spoločnosti PLENKALL.

Osobné údaje môžeme použiť pri poskytovaní dôležitých informácií o produktoch alebo službách. S vašim súhlasom vám môžeme tiež posielať informácie o ďalších produktoch a službách spoločnosti PLENKALL  a zdieľať vaše údaje s partnermi spoločnosti PLENKALL., aby vám mohli poskytovať informácie o ich produktoch a službách.

Údaje o návštevnosti lokality zlučujeme s anonymnými demografickými údajmi na účely výskumu a môžeme ich súhrnne použiť na poskytovanie relevantnejšieho obsahu. V prípade niektorých oblastí lokality PLENKALL.com s obmedzeným prístupom skombinujeme s vašim súhlasom údaje o návštevnosti lokality s vašimi osobnými údajmi nato, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobený obsah. Ak si to neželáte, prispôsobenú službu vám neposkytneme a vaše osobné údaje nebudeme zlučovať s údajmi o návštevách lokality.

Keď sa prihlásite na odber bulletinu alebo vyjadríte súhlas s prijímaním propagačných e-mailov, lokalita plenkall.com môže použiť prispôsobené prepojenia alebo podobné technológie na sledovanie e-mailových prepojení, na ktoré klikáte. Takto získané informácie môžeme priradiť k vašim osobným údajom a poskytovať vám tak adresnejšiu e-mailovú komunikáciu alebo informácie o možnostiach nákupu. V rámci každej e-mailovej komunikácie je obsiahnuté prepojenie, ktoré môžete použiť na zrušenie daného typu komunikácie.


Spoločnosť PLENKALL  môže dať vaše osobné údaje k dispozícii jedine v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že je takýto postup nutný:
(a) v prípade, že bude nutné vyhovieť súdnemu výnosu alebo súdnemu sporu, ktorého účastníkom je spoločnosť PLENKALL,  alebo Lokalita,
(b) z dôvodu ochrany a obhajoby práv alebo majetku spoločnosti PLENKALL a.s. a jej webových lokalít a
(c) v prípade nutnosti vykonať za naliehavých okolností kroky na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti PLENKALL, používateľov produktov alebo služieb spoločnosti PLENKALL  alebo iných osôb.

Osobné údaje zhromaždené na Lokalite môžu byť uchovávané a spracovávané v krajine, v ktorej má spoločnosť PLENKALL, alebo jej pridružené spoločnosti, pobočky a zastupujúce organizácie svoje prevádzky. Používaním tejto Lokality vyjadrujete súhlas so súvisiacimi prenosmi údajov do iných krajín. Spoločnosť PLENKALL dodržiava bezpečnostné nariadenia podľa platných zákonov, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a zadržiavanie údajov pochádzajúcich z Európskej únie.

Riadenie osobných informácií
Okrem okolností popísaných v tomto prehlásení sa osobné údaje, ktoré poskytnete na Lokalite, nebudú zdieľať mimo spoločnosti PLENKALL a jej pobočiek a pridružených spoločností bez vášho povolenia. Ako sa popisuje v ďalšej časti, osobné údaje máte kedykoľvek prístupné a môžete si zvoliť spôsob, akým vás budeme kontaktovať.

Pamätajte, že toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a ľubovoľný výber preferencií, ktorý vykonáte na Lokalite, sa nemusí nevyhnutne vzťahovať na osobné údaje, ktoré ste mohli poskytnúť spoločnosti PLENKALL  v súvislosti s inými, samostatne poskytovanými produktmi alebo službami spoločnosti PLENKALL

Lokalita plenkall.com vám môže periodicky zasielať e-maily s informáciami o službách ktoré sa vzťahujú na vyžiadaný produkt alebo službu, a tiež e-maily potvrdzujúce, že ste si vyžiadali určitý produkt alebo službu. Pri poskytovaní niektorých služieb ponúkaných lokalitou plenkall.com predstavuje kontaktovanie zákazníka neoddeliteľnú súčasť služby. Zasielanie takýchto e-mailov nemožno zrušiť, keďže sa považujú za podstatnú súčasť vybratej služby (služieb).

Prístup k osobným údajom
Osobné údaje a kontaktné preferencie, ktoré ste zadali na tejto Lokalite, si môžete prezrieť a upraviť vo vašom profile po prihlásení na lokalite plenkall.com. Pred zobrazením osobných údajov sa zobrazí výzva na zadanie vašej identifikácie a hesla pre službu..

Vo vašom profilov môžete:
•  zobraziť a upraviť osobné údaje, ktoré ste už poskytli na lokalite PLENKALL.com,
•  určiť, či si želáte zasielanie marketingových informácií z lokality PLENKALL .com,
•  určiť, či si želáte, aby vás kontaktovali iné subjekty,
•  prihlásiť alebo odhlásiť odber bulletinov o našich produktoch a službách.

Niektoré služby ponúkané na lokalite plenkall.com môžu zhromažďovať informácie, ktoré nie sú vo vašom profile prístupné. V takýchto prípadoch možno získať prístup k osobným údajom kontaktovaním lokality plenkall.com, ako je uvedené na konci tohto prehlásenia, alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje príslušná služba.

Zabezpečenie osobných údajov
Spoločnosť PLENKALL sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vami poskytnuté osobné údaje napríklad uchovávame na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v kontrolovaných prevádzkach. Okrem toho, pri prenose cez Internet chránime dôverné údaje (ako je číslo kreditnej karty) pomocou šifrovania, napríklad protokolom SSL (Secure Socket Layer).

Ochrana osobných údajov detí
Lokalita plenkall.com je určená širokej verejnosti a nedochádza na nej k vedomému zhromažďovaniu osobných údajov detí.

Súbory cookie
Súbory cookie používame na tejto Lokalite na zaistenie integrity procesu registrácie a na prispôsobenie Lokality. Cookie je malý textový súbor umiestnený serverom webovej stránky na váš pevný disk. Pomocou súborov cookie nemožno vo vašom počítači spúšťať súbory ani doňho zaviesť vírusy. Súbory cookie sú používateľovi priradené jedinečne a môže ich čítať iba webový server domény, ktorá súbor cookie vydala.

Jedným z hlavných dôvodov využívania súborov cookie je pohodlnejšie používanie webovej stránky v záujme úspory času používateľa. Napríklad, keď si používateľ prispôsobí vzhľad webovej stránky, alebo navštevuje rôzne stránky v rámci lokality, súbor cookie pomáha danej lokalite použiť údaje špecifické pre používateľa pri jeho ďalších návštevách lokality. Zjednodušuje sa tak proces sprístupnenia relevantného obsahu, uľahčuje sa navigácia, atď. Pri návrate na webovú lokalitu sa predtým poskytnuté informácie vyhľadajú a umožnia používateľovi používať funkcie lokality tak, ako si ich predtým prispôsobil.

Na doručenie súborov cookie na našu lokalitu sa môžu použiť tzv. objekty web beacon, známe aj pod názvom technológia „clear gif“ alebo akčné značky. Táto technológia predstavuje nástroj, ktorý používame na generovanie súhrnných štatistík o používaní webovej lokality plenkall.com. Vyhodnocujeme napr. počet návštevníkov, ktorí klikli na kľúčové prvky (napr. prepojenia alebo grafické objekty) na webovej stránke lokality plenkall.com, webovom denníku alebo bulletine. Tieto štatistické údaje môžeme zdieľať s partnerskými spoločnosťami.

Prijímanie súborov cookie možno povoliť i zakázať. Väčšina webových prehľadávačov súbory cookie automaticky akceptuje, zvyčajne je však k dispozícii i možnosť súbory cookie odmietnuť pomocou zmeny nastavenia prehľadávača. Ak sa súbory cookie rozhodnete zakázať, je možné, že prídete o možnosť plne využiť interaktívne funkcie tejto i iných navštívených lokalít.

Používanie objektov web beacon
Webové stránky Lokality môžu obsahovať elektronické obrázky web beacon, známe aj pod názvom „single-pixel gif“, ktoré Lokalite umožňujú zistiť počet návštevníkov daných stránok a poskytovať príslušné služby. Lokalita môže tieto objekty pridávať aj do propagačných e-mailových správ a iných komunikačných materiálov za účelom zistenia počtu správ, ktoré boli otvorené a splnili svoj účel.

Niektoré z týchto objektov môžu používať aj iní poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú určiť efektivitu našich reklamných kampaní alebo e-mailových komunikačných materiálov. Objekty web beacon môžu títo poskytovatelia služieb používať na uloženie trvalých súborov cookie do vášho počítača. Umožňuje im to rozpoznať váš počítač pri každej návšteve určitých stránok alebo otváraní e-mailov a zostavovať anonymné informácie súvisiace so zobrazením daných stránok alebo e-mailov. Lokalita plenkall.com nepoužíva prvky web beacon na zhromažďovanie alebo prístup k vašim osobným údajom.

Uplatňovanie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov
Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia, navštívte lokalitu plenkall.com.

Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov
Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa môže príležitostne aktualizovať. Na zásadné zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov upozorníme používateľov umiestnením výrazného oznamu na domovskú stránku našej webovej lokality, alebo im upozornenie rozpošleme priamo. Používateľom odporúčame, aby pravidelne navštevovali stránku s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a informovali sa o spôsobe ochrany nami zhromažďovaných osobných údajov. Priebežným používaním služby vyjadrujete svoj súhlas s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, vrátane všetkých aktualizácií.

Kontaktné informácie
Spoločnosť PLENKALL a.s. víta pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Ak sa domnievate, že spoločnosť PLENKALL a.s. porušila niektoré ustanovenie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom alebo klasickou poštou na nižšie uvedenej adrese. Na promptné určenie a odstránenie problému vynaložíme primerané úsilie.

PLENKALL
registračná adresa: Macharova 1104/3
poštová adresa: P.O.BOX 177
851 01 Bratislava 5
Slovensko (Slovakia)
e-mail: info(z)plenkall.com; web: www.plenkall.com
Výpis z obchodného registra spoločnosti PLENKALL, aktuálny nájdete tu, stačí sem kliknúť