Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Živnostenský zákon č. 455/1991