Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Občiansky Zákonník č. 40/1964