Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Indexe daňovej spoľahlivosti

   Daňový úrad Bratislava podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje daňovému subjektu PLENKALL SK s.r.o., DIČ 2023528694, IČO 46699864, IČ DPH SK2023528694, Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava

   Na základe uvedeného Vám ako spoľahlivému daňovému subjektu bude finančná správa poskytovať benefity, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

index daňovej spolahlivosti01

index daňovej spolahlivosti

   Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti
Daňový úrad Bratislava podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje daňovému subjektu PLENKALL a.s., DIČ 2022291799, IČO 36706639, Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, určenie indexu daňovej spoľahlivosti pre spoľahlivé daňové subjekty.
   Na základe uvedeného Vám ako spoľahlivému daňovému subjektu bude finančná správa poskytovať benefity, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

index daňovej spolahlivosti

index daňovej spolahlivosti