Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Centrálny register účtov

Slovensko už má centrálny register bankových účtov, prístupný pre prácu polície
- prínos pre podnikateľov je uvedený na konci článku

   Slovensko vytvorí centrálny register bankových účtov, ktorý bude prístupný pre finančnú spravodajskú jednotku policajného prezídia a orgány činné v trestnom konaní. Vyplýva to z novely zákona o centrálnom registri účtov, ktorú začiatkom apríla podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela nadobúda účinnosť v nedeľu 1. mája. 2022
   Register má umožniť včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, respektíve následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.
   Navrhovaný systém má podľa rezortu vnútra niekoľko výhod. Ide predovšetkým o rýchlosť a bezpečnosť získania informácií, jednoduchosť zasielania dopytov ako aj vylúčenie potreby oslovovať formou plošného dopytu všetky finančné inštitúcie, ktoré tak nie sú nútené prijímať nákladné personálne a technické opatrenia, ktoré majú zaručiť aspoň čiastočne prijateľné časové limity pre vybavenie dopytu.
   Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra účtov bude Ministerstvo financií SR, ktoré vydá všeobecne záväzný právny predpis upravujúci podrobnosti o náležitostiach, štruktúre a formáte zasielaných informácií na zápis do centrálneho registra účtov, ako aj ďalšie podrobnosti o spôsobe odovzdávania údajov.

Aký to bude mať prínos pre podnikateľov
   V prípade ak podnikateľ dodá tovar, alebo službu a príjemca (odberateľ) nezaplatí, môže podnikateľ podať na túto osobu trestné oznámenie v zmysle § 226, zákona 300/2005 Z.z. Neoprávnené obohatenie.
   Na podklade podania trestného oznámenia, začne orgán činný v trestnom konaní, vyšetrovanie. V tomto konaní, polícia preverí činnosť vášho odberateľa, preverí jeho bankové účty a presne zistí, prečo vám nezaplatil. Keďže sa jedná o skrátené konanie, je tak predpoklad, že váš dlžník v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu, urýchlene nájde zdroje a zaplatí.

 

Regsiter bankový účtov