Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Spotrebiteľské úvery

Spoločnosti Plenkall a.s., Plenkall Money s.r.o. a Plenkall SK s.r.o. v súčasnom období spotrebiteľské úvery už neposkytujú. Poskytujeme výhradne úvery pre podnikateľov, resp. osoby s prideleným IČOm.

(V zmysle zákona 129/2010 Z.z. §2 odst. a)spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania, ... atď)

Poskytovanie úverov pre spotrebiteľov v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z.Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo ukončené dňom 31.08.2015 s pôsobnosťou pre poskytovanie zo Slovenska a od 31.12.2018 bolo ukončené poskytovanie spotrebiteľských úver aj z Českej republiky.

Naďalej poskytujeme výhradne úvery pre financovanie podnikateľskej činnosti - podnikateľské úvery v zmysle Obchodného zákonníka

Tu je náhľad k registrácii v registri veriteľov NBS pre spotrebiteľské úvery:

Register NBS