Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Obchodný zákonník č. 513/1991