Úvery a pôžičky pre podnikateľov

start-up investície

Poskytovanie finančných prostriedkov na budovanie nových projektov, ktoré ešte len vznikajú takpovediac na zelenej lúke. Žiadateľ predstaví svoj projekt formou krátkej prezentácie, ktorá môže mať grafickú alebo textovú formu. K tomu predloží požiadavku na výšku financovania a zároveň uvedie, čo za takýto investičný vstup ponuka. Môže to byť percentuálny podiel na firme, alebo podiel na autorských právach, alebo iná vhodná forma participácie.
Investor posúdi projekt z pohľadu reálnosti, spôsobu realizácie, predpokladaného úspechu. Na základe posúdenia vstupných údajov, ponúkne výšku investície a jej štruktúru v čase a spôsobe investovania.

Môžete tiež navštíviť našu stránku na Facebooku #startup.investicie


Nové produkty pre mesiac máj - start-up investície