Snímka z kamery dočasne nedostupná
Snímka z kamery dočasne nedostupná
Bratislava - pohľad z mosta SNP
Bratislava - privádzač na most SNP
Banská Bystrica - nám. SNP
Karlův most - Praha

www.plenkall.com

smahu počasie
Malinovského - Brno

Budapest, Hu

Wien, panorama

Berlin, panorama

Brno
Trnava - námestie
Trnava- cukrovar
Námestie generála Klapku Komárno
Snímka z kamery dočasne nedostupná
Snímka z kamery dočasne nedostupná
Snímka z kamery dočasne nedostupná
Snímka z kamery dočasne nedostupná