Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Priebeh objednávky
Predaj tovaru je realizovaný na základe záväznej objednávky. Tá vzniká na základe jej potvrdenia. Záväzné potvrdenie objednávky je cez e-mail. E-mailové potvrdenie je realizované po doručení objednávky na e-mail, ktorý použil kupujúci priregistrácii v tomto internetovom obchode. Predávajúci môže vykonať kontakt nutný k potvrdeniu objednávky, a to v deň odoslania tovaru. Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim je považovaná za záväznú pre obe strany, v tom prípade ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Ako podstatné podmienky možno považovať predovšetkým obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 
Dodacie podmienky
Objednaný tovar predávajúci dodá kupujúcemu približne od 4. do 9. pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Dodacia lehota závisí od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. V ojedinelých prípadoch môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom sa dohodne predávajúci s kupujúcim.
Kupujúci určí miesto odberu v záväznej objednávke, pričom predávajúci zabezpečí dopravu predmetu plnenia zmluvy (objednaného tovaru) na toto uvedené miesto. Ak sa dodá objednaný tovar na dané miesto, dodávka sa považuje za splnenú. Inštalácia predmetu plnenia nie je súčasťou dodávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, dodací list, návod na používanie výrobku a potvrdený záručný list s dátumom odoslania, keďže na všetkých výrobkoch pred odoslaní otestujeme funkčnosť.
V prípade, že tovar nie je doručený v poriadku, kupujúci tovar od kuriéra neprevezme a bude mu zaslaný nový. Pokiaľ si kupujúci zvolí doručenie poštou nie je možné tovar skontrolovať na pošte. Tovar neprevezme pokiaľ je  balík poškodený. Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke, pričom náklady na dopravu závisia od vybraného spôsobu dopravy.

 
Storno objednávky

Kupujúci
Pred záväzným potvrdením má kupujúci právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a kedykoľvek. V prípade, ak objednávku záväzne potvrdí, môže objednávku stornovať len vtedy, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Ak kupujúci stornuje potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť škodu predávajúcemu, ktorá vznikla takýmto jednaním. Právo na úhradu škody uplatní predávajúci ak tovar, ktorý si želal zákazník bol doručený ale zákazník ho neprevzal a tovar sa k nám vráti späť. Poplatok môže byť až do výšky 20% z celkovej ceny tovaru (minimálne však cena poštovného tam i späť )

Predávajúci
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1.  ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené údaje v objednávke, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón atď.)
2.  ak požadovaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena na strane dodávateľa
V takomto prípade sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa sním na ďalšom postupe. Ak kupujúci časť alebo celú sumu ceny tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti - prevedie na účet alebo zašle na adresu do 15-tich kalendárnych dní.

  
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo v súlade so zákonom odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, a to pri neosobnom spôsobe doručenia tovaru. Toto právo sa nevzťahuje na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho a pre doručenie tovaru firme poštou.
V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, je potrebné dodržať tieto podmienky:
1.  e-mailom oznámiť rozhodnutie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, udať číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu kupujúceho, alebo adresu pre vrátenie peňazí
2.  kupujúci tovar zašle na adresu našej prevádzky na vlastné náklady , pričom tovar posiela spolu s dokladom o kúpe
3.  posielaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý a s ochrannými fóliami v kompletnom prevedení (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu)
4.  kupujúci tovar zašle v čo najlepšom balení doporučene (nie na na dobierku) a poistený, predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste od zákazníka k predajcovi
5.  predajca zašle peniaze za takto vrátený tovar kupujúcemu poštovou poukážkou alebo prevodom na jeho účet najneskôr do 30 dní po fyzickom obdržaní tovaru, podmienkou je splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok
6.  ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, predajca nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť

 
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje našich zákazníkov, ktoré budú zverejnené pri využívaní služieb tohto internetového obchodu budú chránené pred zneužitím, kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú postupovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané.
Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch.
Internetový obchod www.plenkall.com sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Na vedomie: V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), si tento internetový obchod vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti. Vyššie uvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

zpět
Vaša IP adresa je: 35.175.191.150
Copyright © 2019 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB