Besnota

Besnota - všeobecné informácie

Besnota je prudko a skoro bez výnimky smrteľne prebiehajúce nákazlivé ochorenie všetkých teplokrvných zvierat, prenosné aj na človeka a prejavujúce sa príznakmi zápalu mozgu a miechy.
Pôvodcom je vírus besnoty, ktorý sa nachádza v CNS chorých zvierat a slinných žľazách.Veľkosť vírusu je asi 100-150 milimikrónov.Vírus sa najčastejšie prenáša slinami, v ktorých sa nachádza už aj 3-4 dni pred vypuknutím choroby. Vírus sa najčastejšie dostane do tela pri poranení, ale aj pri poslinení čerstvej rany, kde sa nervovými cestami rýchlo dostane do mozgu a tam sa rozmnoží.


ROZŠIROVANIE BESNOTY PRIAMYM STYKOM
1. pohryzením
2. poslinením

1. Najnebezpečnejšie sú poranenia na hlave a na prstoch rúk. Tie miesta, z ktorých sa vírus nervovou dráhou čo najskôr môže dostať do mozgu, kde sa najpriaznivejšie rozmnožuje. Čím je rana hlbšia, tým viac vírusu besnoty sa dostane do tela poraneného.
2. Besnota sa rozširuje aj poslinením čerstvých rán na obnaženom tele.Ochorenie môže vzniknúť aj streknutím nakazených slín na očnú, nosovú a ústnu sliznicu.

ROZŠIROVANIE BESNOTY NEPRIAMYM STYKOM

1. požieraním mäsa zvierat uhynutých na besnotu
2. vzdušnou cestou kvapôčkami slín
3. predmetmi znečistenými čerstvými slinami besných zvierat (šaty,srsť,perie...)

KLINIbesnotaCKÉ PRÍZNAKY,PRIEBEH A FORMY BESNOTY

 Najčastejším zdrojom besnoty pre človeka je pes (najmä túlavý), hoci v poslednom čase sa do popredia dostáva líška (90%).

BESNOTA PSOV
- má tri formy:
a) zúrivú formu
b) tichú formu
c) atypickú formuZÚRIVÁ FORMA: sa podľa príznakov rozdeľuje na niekoľko štádií a to:
1. štádium zádumčivosti (melancholické)
2. štádium zúrivosti (excitačné)
3. štádium obŕn (paralytické)

1. ŠTÁDIUM ZÁDUMČIVOSTI- je to prvé štádium po uplynutí inkubačnej doby (3-6 týždňov). Pes sa stáva smutným, zádumčivým, ľakavým a nepokojným. Uchyľuje sa na tmavé miesta. Často bezdôvodne vyskočí a rozšteká sa, neustále si líha a potom opäť vstáva. Niekedy má zlú náladu a je nebezpečný. K svojmu pánovi je však ešte vždy dôverčivý a lichotí mu. Stráca hravosť. Spočiatku ešte žerie, ale ťažko hltá, lebo dostáva kŕče hltana. Býva veľmi smädný, lebo má horúčku. Začína sa u neho prejavovať "perverzná chuť". Líže a žerie nestráviteľné veci ako sú kamene, hnoj, drevo, perie, handry... Toto štádium trvá pol až 3 dni.

 

 2. ŠTÁDIUM ZÚRIVOSTI- Nespokojnosť a rozčúlenosť sa stupňujú až do zúrivosti. Pre ochrnutie hrtana sa hlas psa stáva chrapľavým. Pes je veľmi zúrivý a neobmedzene hryzie všetko živé i neživé, čo mu príde do cesty. Pes si v zúrivosti často odhryzie aj časť vlastného tela (chvost, nohu, pohlavné orgány). V tomto štádiu je najnebezpečnejší pre ľudí i zvieratá. Ľudí dohryzie tým viac, čím viac sa bránia. V tomto štádiu už napáda aj svojho vlastného pána a jeho rodinu. Štádium zúrivosti trvá 3-4 dni.

 3. ŠTÁDIUM OBŔN- Posledné štádium, kedy ochrnú čeľustné a jezykové svaly a sánka je ovisnutá. Jazyk visí z papule, je suchý a modrý. Z ústnej dutiny vyteká množstvo ťahavých slín. Postupne ochrnie celé telo. Nakoniec zviera za príznakov udusenia zahynie. 50.jpgToto štádium trvá pol dňa až dva dni.

TICHÁ FORMA BESNOTY sa vyznačuje tým, že z prvého štádia zádumčivosti prechádza nákaza hneď do štádia obŕn. Táto forma je najčastejšia u domácich psov, ktoré síce boli ochranne očkované proti besnote, ale ešte sa u nich nevytvorila dostatočná imunita, alebo sa vyskytuje u psov po uplynutí určitej doby po očkovaní.

ATYPICKÁ FORMA BESNOTY neprebieha za uvedených príznakov. Obyčajne sa prejavuje poruchami tráviaceho aparátu.

Besnota postihuje aj iné zvieratá: líšky, vlky, mačky, jazvece a tchory - strata plachosti.

NAKAZENIE BESNOTOU U ĽUDÍ
Nákaza sa na človeka prenesie najmä slinami besného zvieraťa. Z človeka na človeka sa nákaza neprenesie (výnimočne pri záchvatoch). Inkubačná doba, t.j. doba od poranenia až po vypuknutie prvých príznakov choroby, je u ľudí rôzna.Najkratšie inkubačné obdobie je 10-15 dní pri ranách na hlave a pri hlbokých poraneniach, ostatné poranenia majú trochu dlhšiu dobu (3 týždne, 1-2 mesiace).
Je nesmierne dôležité, aby sa hneď po poranení zvieraťom aplikovala injekcia očkovacej látky, ktorá môže človeká uchrániť pred vypuknutím besnoty. Ak už besnota u človeka vypukne, neexistuje žiadna nádej na vyliečenie.

PRÍZNAKY BESNOTY U ĽUDÍ:

Klinici rozlišujú 3 štádiá ochorenia.
1. štádium: prejavujú sa nejasné príznaky a to bolesti hlavy, nespavosť, zmena nálady, pocit strachu, bolestivosť v mieste poranenia, aj keď je rana už zahojená. Dostaví sa zvýšená teplota a nechuť do jedla a pitia. Tento stav trvá niekoľko dní.

2.štádium : označuje sa ako obdobie kŕčov, ktoré trvajú 2-3 sni. Nastávajú kŕče hltana, hrtana a dýchacieho svalstva. Tieto kŕče sa stále viac opakujú, pacient sa neodváži piť, dokonca aj pohľad na pohár vody, či zvuk tečúcej vody, hlasnejšia reč, to všetko mu spôsobuje obrovské utrpenie. Dostavujú sa záchvaty zúrivosti, v ktorých chorý zo seba trhá kusy oblečenia, napáda ľudí, škriabe a kuše. Pretože pacient nemôže sliny pregĺgať, vytekajú mu z úst. Je v delíriu a má zvýšenú teplotu 39-40 stupňov. Občas má aj jasné vedomie, pričom si uvedomuje hrôzu svojho postavenia a duševne veľmi trpí.
Väčšina pacientov umiera na vyčerpanosť vo vysokej horúčke pri jednom z veľkých záchvatov dusenia po 1-3 dňoch utrpenia.

V ojedinelých prípadoch možno pozorovať aj tretie štádium - obrny. Toto štádium trvá len niekoľko hodín a pacient je pri plnom vedomí. Vymiznú kŕče hltana i hrtana a pacient môže zasa pregĺgať a napiť sa aj vody. Ale potom sa stáva nehybným, obrny čoraz viac postihujú všetky svaly a aj orgány. Smrť nastáva ochrnutím dýchacieho centra väčšinou na šiesty deň od vypuknutia choroby.

U žien a detí sa často vyskytuje tichá (nezúrivá) forma besnoty.

Vypuknutá besnota je u človeka beznádejná, lebo vírus besnoty veľmi silne poškodzuje ústredné nervstvo. Vtedy už nepomáhajú nijaké lieky ani séra. Na zmiernenie obrovských fyzických a morálnych útrap sa používajú silné narkotiká (morfium) a podkožne barbituráty.

Klinicky sa pri uvedených prí uvedených príznakoch musí odlíšiť t e t a n u s, d e l i r i u m t r em e n s alkoholikov, h y s t é r i a a n e u r ó z a.


Prenos ochorenia

virusPôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám, a ktorý je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Vírus, ktorý sa dostane do organizmu sa šíri z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy, tu sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Choroba je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy teplokrvných zvierat, teda aj psy a mačky a taktiež aj človeka.


Nákazová situácia

Slovenská republika je krajinou, kde sa táto nebezpečná choroba vyskytuje. V prvom štvrťroku roku 2001 sme zaznamenali 19 nových ohnísk besnoty líšok, 3 ohniská besnoty mačiek a 2 ohniská besnoty u psov. V súčasnom období práve túlavé neočkované mačky predstavujú riziko prenosu besnoty.

Besnota psov a mačiek

Je dôležité uviesť ako sa besnota u našich psov a mačiek prejavuje.53.jpg U psov prebieha zväčša v dvoch formách - a to zúrivej alebo tichej. Zúrivá forma má 3 štádiá. V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť- zviera požiera rôzne predmety ako napr. drevo, zem, kamene, sklo a.i. V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu a piť vodu a začne slintať. V druhej fáze sa však prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach narážajú do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule. V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty pes uhynie. U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej. U mačiek sa prevažne vyskytuje tiež forma zúrivá. Mačka vytrvale mňaučí, chrapčí, vrhá sa na ľudí a iné zvieratá, kúše a škriabe, pričom zubami a pazúrmi spôsobuje hlboké poranenia.

Očkovanie spoločenských zvierat

Aby sme zabránili ochoreniu psov a mačiek , zvieratá sa očkujú. Očkovanie vykonávajú súkromní veterinárni lekári. Každé zviera je potrebné zaočkovať 1x ročne. Očkovanie sa vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, kde sa v § 8 uvádza, že Štátna veterinárna správa SR určuje rozsah špecifickej profylaxie. To znamená aj povinnosť očkovania spoločenských zvierat proti besnote. V súčasnom období sú k dispozícii kvalitné očkovacie látky od rôznych výrobcov, ktoré garantujú ochranu očkovaného zvieraťa na obdobie minimálne 1 roku. Psy a mačky sa očkujú od veku 12 týždňov.

Vakcinácia voľne žijúcich zvierat

Ako sme už uviedli, besnota líšok sa na Slovensku stále vyskytuje. Je vypracovaný a vykonáva sa národný program utlmovania besnoty orálnou vakcináciou. Pre dosiahnutie konečného efektu má rozhodujúci význam okrem kvality vakcíny i spôsob jej aplikácie a dobrá organizácia. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky zorganizovala na jar 2001 už tretiu sezónnu kampaň trojročného programu orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote leteckým spôsobom. Veterinárni inšpektori pre ochranu zdravia zvierat na krajských veterinárnych správach Slovenskej republiky sú odbornými koordinátormi leteckého i ručného pokladania pre územie jednotlivých krajov. Koordinátor zaisťuje na zverenom území potrebné konkrétne úlohy, hlavne styk s leteckou spoločnosťou, informovanie médií a orgánov na krajskej a regionálnej úrovni, kontrolu skladovania a transportu vakcíny, dohľad nad spôsobom vykonávania akcie a jej vyhodnocovanie. Výsledkom tejto orálnej vakcinácie je, že sa výrazne znížil počet nových ohnísk besnoty.

Prevencia, cestovanie

Besnota je ochorenie, ktoré nemožno podceňovať. Preto prevencia pred ňou je veľmi dôležitá. Nezabúdajme očkovať domácich miláčikov proti tejto zákernej chorobe. Chránime tým ich zdravie ako aj svoje. Veľa ľudí cestuje do zahraničia a to nielen počas slnečných letných dovoleniek k moru ale aj počas celého roka a berú so sebou aj svojich psov. Preto upozorňujeme ľudí, aby v súlade s požiadavkami krajín, kde sú ciele našich cestovateľov zo Slovenska nezabudli skontrolovať, či majú svojho psíka zaočkovaného proti besnote, ale aj proti psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnému zápalu pečene a či sú tieto očkovania platné. Je dôležité nezabudnúť dať skontrolovať klinický stav zvieraťa a to maximálne 3 dni pred odjazdom do zahraničia súkromným veterinárnym lekárom.

Často kladené otázky

Je očkovanie psov a mačiek nebezpečné?

Očkovanie psov a mačiek nie pre zvieratá nebezpečné a neovplyvňuje psychiku zvieraťa. Psy a mačky nie je potrebné na očkovanie dopredu zvlášť pripravovať. Samotný úkon trvá veľmi krátko, očkuje sa do podkožia a komplikácie po očkovaní sa vyskytujú len veľmi ojedinele. Niektoré precitlivené jedince môžu reagovať opuchom v mieste vpichu, ktoré po niekoľkých dňoch ustúpi. Ak bola dodržaná vakcinačná dávka, ktorá je 1 ml očkovacej látky bez ohľadu na veľkosť zvieraťa a vakcinácia bola správne vykonaná je zviera proti besnote odolné po dobu 1 roka. Očkovaný pes nevylučuje vírus besnoty, aj keby psa pokúsala besná líška.

Čo robiť ak pohryzie zviera človeka?

Často sa stáva, že zviera pohryzie človeka. V takýchto prípadoch poranenia človeka psom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval ho o tom, čo sa stalo. Lekár nariadi ďalší postup. Ak je známy vlastník psa, ktorý človeka pohrýzol musí podľa zákona o veterinárnej starostlivosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu alebo súkromného veterinárneho lekára o tejto situácii ( podozrení na besnotu), aby sa mohli začať realizovať všetky nevyhnutné opatrenia. To znamená, že majiteľ musí dať svojho psa klinicky vyšetriť súkromnému veterinárnemu lekárovi, po stanovenú dobu držať zviera v izolácii tak, aby mohlo byť podozrenie na besnotu vylúčené alebo potvrdené. Pes musí byť vyšetrený v deň kedy pohrýzol človeka. Kontrola jeho zdravotného stavu sa vykonáva na 5 deň.
V prípade potvrdenia besnoty je vyhlásené ohnisko nákazy, čo spravidla býva kataster obce, ak sa jedná o výskyt besnoty vo väčšom meste, za ohnisko nákazy sa vyhlasuje príslušná mestská časť. Orgány veterinárnej starostlivosti vydajú v ohnisku nákazy mimoriadne veterinárne opatrenia, ktorých súčasťou je zákaz premiestňovania vnímavých zvierat z a do vyhláseného ohniska nákazy. Vymedzenie ohniska nákazy sa zhoduje s hranicou obce alebo mestskej časti práve v súvislosti so zákazom premiestňovania, aby sa neobmedzovali obyvatelia vo vnútri vyhláseného ohniska nákazy nad nevyhnutne nutnú mieru (napríklad návštevy rodiny či známych v rámci obce, ...).

Aby sa zabránilo eventuálnemu šíreniu nákazy, vydá príslušný orgán veterinárnej starostlivosti mimoriadne veterinárne opatrenia. Ich súčasťou býva i zákaz premiestňovania zvierat, zákaz konania pretekov a výstav v obci, na ktorú sa tieto mimoriadne veterinárne opatrenia vzťahujú. Samozrejme, zabezpečuje sa taktiež informovanosť obyvateľov rozhlasom, tlačou či výstražnými tabuľami o výskyte ohniska tohoto ochorenia a o nariadených opatreniach, ktoré je potrebné rešpektovať.
Zvody vnímavých zvierat (jedná sa o všetky cicavce) sú zrušené práva s ohľadom na zákaz premiestňovania vnímavých zvierat, ktoré sa nariaďuje ako jedno z celej rady opatrení. Týmto opatrením sa sleduje minimalizovanie rizika prenosu vírusu prostredníctvom imunizovaného zvieraťa mimo ohnisko.
V súčasnej dobe a ani v blízkej budúcnosti sa z vyššie uvedených dôvodov neuvažuje s iniciovaním zmien v zákone, ktorá by dovoľovala pohyb imunizovaných zvierat. Pri súčasnom poznaní imunitného systému a interakcií organizmu a prostredia, nik nedokáže s absolútnou istotou zaručiť, že v žiadnom prípade nedôjde k prelomeniu imunity a i nepatrné riziko ohrozenia zdravia človeka je dôvod na zachovanie obozretnosti. Zmena legislatívy v tomto zmysle by vyžadovala vedecky nespochybniteľný dôkaz o tom, že imunitný systém zvieraťa nemôže zlyhať (paralela s AIDS, ťažké infekčné ochorenie rôznej etiológie, ktoré vyčerpá organizmus, a pod.) a teda, že imunizované zviera nemôže ochorieť alebo preniesť virulentný vírus.

Ako sa má postupovať pri náleze mŕtveho podozrivého zvieraťa ?

Pri náleze uhynutého vnímavého zvieraťa je vždy treba postupovať ako by sa jednalo o zviera besné. Aj zviera, ktoré zrazilo auto mohlo byť besné v poslednom, paralytickom štádiu choroby. Vždy treba upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu, v mieste nálezu takéhoto mŕtveho zvieraťa, ktorá potom podnikne všetky nevyhnutné opatrenia.


zdroj: www.svssr.sk

zpět
Vaša IP adresa je: 3.236.222.124
Copyright © 2021 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB