Trénig na plienky

Použitie plienky a výcvik

Pre používanie plienok pre štvornohé zvieratá je potrebný minimálny výcvik. Nepôjde to úplne samo. Je potrebná Vaša trpezlivos? a ú?as? pri zvykaní si zvieratka na plienku. Doporu?ujeme pri prvom založení plienky zabavi? psíka, alebo ma?i?ku vhodnou hra?kou, alebo maškrtou. Naše skúsenosti nás presved?ili o tom, že psík si dokáže na plienku zvyknú? v priebehu nieko?kých dní. Pochopite?ne, každý má svoju povahu a niektorému to môže trva? dlhšie.

Ak máte šteniatko, bude návyk jednoduchší a rýchlejší. Je možné, že pri prvých pokusoch skon?í plienka roztrhaná na kúsky. Najvhodnejšie je za?a? v popolud?ajších hodinách a potom necha? psíkovi plienku cez noc.

Plienka nenahradí ven?enie. Ale ak nestihnete ustráži? tú správnu chví?u, plienka pomôže zabráni? menšej katastrofe.

Ak je Vaša fenka v období hárania, bude ma? snahu vykona? si sama hygienickú o?istu. Tento problém je opä? riešite?ný cvikom.

Starší jedinci, ktorí už nedokážu udrža? mo? a exkrementy, sa takémuto opatreniu nebránia. Bude to asi z dôvodu, že aj im samotným tento problém pripadá ?udný a radi príjmu riešenie, ktoré im zabezpe?í ?istý a suchý kožúšok.

Zo skúseností vieme, že táto su?ka Pegi, nemala žiaden problém. Podobne to dopadlo aj s mnohými psíkmi. Stalo sa však, že psík, ktorý neznášal ani obojok, mal s plienkou vlastný problém. Trvalo dva týždne pokial si na plienku zvykol. Po tomto ?ase však akceptuje plienku i ke? je rád, že ju cez de? nemá.

Vaša IP adresa je: 3.236.222.124
Copyright © 2021 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB