Najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa.

Lonžovanie

je metóda výcviku koňa zo zeme, pri ktorej sa kôň pohybuje na lonži do kruhu v rôznych chodoch. Lonžér pôsobením hlasových pomôcok, lonže a lonžovacieho biča koriguje a zlepšuje pohyb koňa.
    Lonžovací tréning sa používa predovšetkým pri výcviku mladých koní - ľahšie si navyknú na spoluprácu s človekom, naučia sa reagovať na povely a neskúsený kô
ň sa naučí uvoľnenému pohybu v rovnováhe pred tým ako ponesie na chrbte jazdca. Lonžovanie tiež slúži na doplnenie a spestrenie výcviku jazdeckého koňa, na rozcvičenie koňa pred samotným tréningom prípadne keď je potrebné zabezpečiť koňovi dostatočný pohyb v rekonvalescencii, alebo ak sa na ňom z iného dôvodu nemôže jazdiť.
Skúsený lonžér dokáže pomocou lonžovania vycvičiť koňa až po vysokú školu. Správnym lonžovaním s použitím vhodných pomôcok dochádza u koňa k fixácii korektného pohybu pri podsadení zadku a vyklenutí chrbta, čím dochádza k modelácii svalov chrbta a krku koňa.
    Najvhodnejším miestom na lonžovanie je kruhová ohrada (lonžovací kruh), ktorá obmedzuje zlozvyky ko
ňa pri lonžovaní (vyhadzovanie, vypadávanie po pleci z línie kruhu...) a pomocou ohradenia tiež lepšie udržíme koňa na kruhu.
    Na lonžovanie je najvhodnejšia lonžovacia ohlávka s obnoskom, používa sa však i obyčajná uzdečka. Na lonžovací podbrušník sa pripínajú rôzne typy pomocných oťaží: chambon, martingal, vyväzovacie oťaže... V prípade potreby je možné lonžovať i bez podbrušníka na uzdečke, staj
ňovej ohlávke alebo vo voľnosti, no takouto prácou sa nedosiahne žiadaný gymnastický efekt.
    Počas lonžovania stojí lonžér v strede kruhu, po obvode ktorého sa pohybuje kô
ň. Lonž drží v tej ruke, na ktorú kôň chodí, podľa potreby ju predlžuje či skracuje, s pyskom koňa si zachováva jemné priľnutie. V druhej ruke drží bič, ktorým poháňa zadok koňa a udržiava žiadané tempo a kmih. Najmenej každých 10 minút by mal kôň zmeniť smer pohybu, na obe strany by mal pracovať rovnako dlho. Pre zlepšenie mechaniky pohybu koňa možno na kruh umiestniť kavalety.
    Lonžovaním možno odstrániť mnohé nedostatky ko
ňa, avšak nesprávne lonžovanie môže ľahko spôsobiť fyzické i psychické škody najmä u mladých koní.
tel: 0905 540 692
e-mail: rajkoni@plenkall.com
ak nie sme na telefóne, pošlite SMS, ozveme sa