Detská a homeopatická ambulancia

MUDr. Ľubica Šašková
zdravotná sestra: Kamila Falkaiová
PEDIATER
e-mail: lubinocka@gmail.com
tel: 02/63 81 49 74

Zdravotné stredisko Fedinova 9, Bratislava, Petržalka

GPS súradnice: 48°6'59.22"N / 17°6'5.67"E
Príhovor k rodičom.
   Všetci rodičia vytúžene čakajú na deň, keď konečne odchádzajú z pôrodnice domov so svojím bábätkom. Pri odchode si okrem bábätka odnášajú aj prepúšťaciu správu, ktorú musia odovzdať do 24 hodín zvolenému detskému lekárovi. Mali by sa teda ešte pred narodením dieťatka zamyslieť nad tým, ktorý pediater sa bude o ich dieťatko starať.

   Skutočne je veľmi milé a zodpovedné, ak si budúci rodičia vopred premyslia, ktorého pediatra vyhľadajú s prosbou o starostlivosť o svoje dieťa. Väčšinou hľadajú pediatra prostredníctvom konzultácií so svojimi známymi, lekármi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi. Každý pediater privíta, ak budúca mamička príde do ambulancie ešte pred narodením dieťaťa, aby sa presvedčila, či lekár, ktorého si vybrala, príjme jej bábätko do svojej pediatrickej starostlivosti. Ak lekár nemá priveľa pacientov, väčšinou s radosťou bábätko do svojho obvodu príjme. V princípe to funguje tak, že každý pediater -praktický lekár pre deti a dorast sa stará o deti od 0 do 18 rokov. 18 rokov sa považuje za hranicu medzi detstvom a dospelosťou na celom svete. Preto po pôvodných zmätkoch v postsocialistickom systéme aj u nás prerazila tendencia, že dieťa patrí do starostlivosti praktického lekára pre deti a dorast do veku 18 rokov, teda kým nedovŕši 19. narodeniny. A ako je to s voľbou pediatra? Po páde totality sa detskí lekári museli odštátniť. Pri odštátnení mal každý lekár vymedzený určitý rajón, z ktorého mu pacienti plynulo prešli do starostlivosti aj v ďalšej súkromnej praxi. Detičky, ktoré sa narodia v takomto rajóne, automaticky spadajú do starostlivosti príslušného lekára. Ak rodičia nemajú čas, záujem alebo možnosť vyhľadať pediatra pre svoje dieťa špeciálne podľa svojich predstáv, potom sa podľa svojho bydliska prihlásia k pediatrovi, ku ktorému patria podľa rajónu. Dnes ale platí zákon o slobodnej voľbe lekára, ktorý umož
ňuje, aby si rodič zvolil lekára podľa svojich predstáv.

   Keď sa bábätko narodí a rodičia s ním prídu z pôrodnice domov, tak ktorýkoľvek rodinný príslušník - môže to byť mladý otecko alebo aj obaja rodičia, ak sa rodička cíti dobre alebo tiež starí rodičia bábätka - má priniesť prepúšťaciu správu z pôrodnice lekárovi, ktorého si rodičia pre dieťatko vybrali. Tento úkon sa má udiať do 24 hodín po prepustení z pôrodnice. Po príchode do ambulancie si zdravotnícki pracovníci v ambulancii - sestrička alebo lekár, ktorí preberajú prepúšťaciu správu z pôrodnice, poznačia presnú adresu bábätka a telefónne číslo. Získajú tak kontakt na rodičov nového dieťatka, ktoré im pribudlo do starostlivosti.

   Bábätko v de
ň prepustenia vyšetrí detský lekár v pôrodnici. Rodič alebo príbuzný dieťaťa do 24 hodín po prepustení z pôrodnice odovzdá prepúšťaciu správu v ambulancii pediatra. Potom do 24 hodín ako prvá prichádza na novorodeneckú návštevu k bábätku detská sestra, ktorá zhodnotí celkový stav dieťaťa, matky a situáciu v rodine. V prípade, že je všetko v poriadku, lekár má potom čas navštíviť dieťa približne do desať dní. Ako štvortýždňové potom dieťatko prichádza do prvej detskej poradne. Tento systém sa ukázal ako veľmi dobrý a mení sa len v prípade, že sestrička počas novorodeneckej návštevy odhalí niektoré neprimerané fakty v stave dieťaťa. Môžu to byť napríklad akútne vzniknutá infekcia (napr. dýchacích ciest), hnačky, vracanie, novovzniknuté vyrážky či príliš dlho pretrvávajúca žltačka. V tom prípade sestrička ihneď upovedomí o probléme lekára, aby nečakal spomínaných 10 dní, ale navštívil dieťa okamžite a riešil jeho zdravotný problém. Detská sestra a detský lekár majú veľmi dobre rozdelené úlohy, ktoré realizujú počas novorodeneckej návštevy. Každá z týchto návštev trvá jednu až jeden a pol hodiny, ak sa vykoná seriózne s ohľadom na všetky kritériá, ktoré takáto návšteva má mať. Z uvedeného dôvodu nie je veľmi vhodné, aby sestrička s lekárom navštívili bábätko naraz, pretože by sa diskusia s matkou vyčerpanou pôrodom mohla predĺžiť až na tri hodiny. A to je, samozrejme, pre mladú rodičku neúnosne únavné.

   Počas novorodeneckej návštevy ide k bábätku ako prvá sestrička. Berie so sebou aj niekoľko informácií pre rodičov, ktoré máme pripravené písomne. Avšak slovný výklad má nezastupiteľnú úlohu, a preto tento písomný materiál sestrička vysvetlí mamičke aj ústne. V prvom rade sú tam technické údaje, ktoré informujú rodičov o tom, kedy má zvolený detský lekár ordinačné hodiny, aký je telefónny kontakt na ambulanciu lekára, aké sú možnosti ošetrenia dieťaťa, keď zvolený lekár nie je k dispozícii - teda v čase, keď nemá ordinačné hodiny, v noci, cez sviatky alebo počas jeho dovolenky. Sestrička vysvetlí rodičom všetky možnosti kontaktu s pohotovostnými službami s telefónnymi číslami na ne a s ordinačnými hodinami. Z ďalších informácií, sú to informácie o tom, ako má vyzerať bežná opatera novorodeniatka. Ako má vyzerať dojčenie, polohovanie dieťatka, ako sa treba o dieťa starať. Pri polohovaní dieťaťa sestrička vždy upozorní na riziko pri polohe na brušku späté so syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa a pri dojčení na nevhodnosť zaradenia nemliečnej dávky (ovocie, zelenina) pred 6. mesiacom u plne dojčeného dieťaťa. Ďalej upozor
ňuje matku na to, ako si zachovať laktáciu. Zdôrazní všetky tri základné povinnosti matky, a to: potrebný prívod tekutín počas celého dojčenia, potrebný fyzický pokoj (vrátane dostatku spánku) a potrebný psychický pokoj. Práve psychický stres mnohokrát môže veľmi skomplikovať dojčenie a spôsobiť situáciu, ktorá môže viesť k strate materského mlieka. Sestrička ďalej poučí rodičov aj o tom, ako treba zrážať teplotu dieťaťa s presne vymedzeným postupom do 38 °C, do 39 °C a do 40 °C. Uvedie aj možnosť podávania liekov proti teplote a spôsob aplikovania studených zábalov.

Ak je všetko v poriadku do 10 dní po novorodeneckej návšteve sestričky v domácnosti rodičov bábätka, teda prichádza malého človiečika pozrieť detský lekár.

Úlohou pediatra je dokonale vyšetriť dieťa a zhodnotiť celý jeho fyzický zdravotný stav pred očami rodiča od hlavy po päty. V prípade, že sa objaví nejaká odchýlka, lekár sa k nej vyjadrí a povie rodičom, čo treba robiť. Po tomto vyšetrení bábätka pediater informuje rodičov o tom, čo si musia pri starostlivosti o dieťatko uvedomiť.

Okrem toho detský lekár upozor
ňuje na nevhodnosť používania akejkoľvek kozmetiky s obsahom chemikálií na kožu dieťaťa, ktorá tiež môže spôsobiť vznik alergickej reakcie. V princípe čistá voda a detské mydlo je ten najoverenejší spôsob ako bojovať proti alergiám. Lekár sa podrobne venuje aj vysvetleniu potreby vitamínovej prevencie - podávaniu vitamínu D a K. V súčasnosti sa až do veku dvoch rokov deťom podáva vitamín D3 vo forme kvapiek - dennodenne dve kvapky ako prevencia “anglickej choroby” - krivice. Novinkou je aj podávanie vitamínu K, ktorý sa dávkuje po jednej kvapke raz za týždeň do veku 1 mesiaca, potom raz za mesiac ako doplnok nezrelému systému zrážanlivosti krvi. Na záver svojej návštevy u novorodenca lekár ešte upozorní rodičov na novinky v očkovaní, ktoré sa oproti nedávnej minulosti veľmi zmenilo. Nie je to tak dávno, keď sa bábätká pri prvom očkovaní očkovali len základnou trojvakcínou (záškrt, tetanus a čierny kašeľ).
Dnes zákon stanovuje povinné očkovanie šesťvakcínou (tetanus, čierny kašeľ, diftéria, Haemophillus, hepatitida B a obrna). Súčasne deti narodené v roku 2009 majú už povinné očkovanie proti pneumokokovi, ktoré sa realizuje súčasne s podním šesťvakcíny, ale do druhej končatiny.


Keď má dieťa štyri týždne prichádza s ním mamička do prvej poradne.

Všetko sa začína vypočutím problémov matky, pokračuje vyšetrením fyzického stavu dieťaťa, podrobným poučením o strave v danom vekovom období. Overíme si, či matka podáva dieťaťu vitamínovú terapiu tak, ako sme jej predpísali. Ďalej sa vyšetruje psychomotorický vývin dieťaťa presne podľa skríningovej predlohy. Lekár kladie matke cielené otázky. Podľa odpovedí hodnotí, či dieťa nepotrebuje nejaké odborné vyšetrenie - napríklad neurologické vyšetrenie s prípadnou následnou rehabilitáciou. Nemožno zabúdať ani na pripomínanie odborných vyšetrení, akými sú napríklad kardiologické kontroly, ak dieťa malo šelest, očné kontroly, ak malo očnú chybu alebo ak sa predčasne narodilo a kvôli pobytu v inkubátore treba skontrolovať očné pozadie. Môže ísť o kontroly i v iných odborných ambulanciách - v endokrinologickej, kožnej, alergologickej atď. V poradni lekár sleduje, či rodičia nezabudli na termín kontroly u odborného lekára a v prípade potreby ho rodičom pripomenie. Ak je termín očkovania, tak návšteva v poradni končí už spomínaným očkovaním. Pri zaočkovaní dieťaťa treba rodičom vysvetliť možnú reakciu dieťaťa na očkovanie a objasniť im, ako majú postupovať, ak sa táto situácia vyskytne. Napokon rodičia odchádzajú z poradne vždy s presným termínom - d
ňom a hodinou, kedy prídu nabudúce. Pomáha to minimalizovať čakaciu dobu aj riziko stretnutia viacerých detí v čakárni.

Publikované na www.babetko.sk