MUDr. Ladislav Poliak

praktický lekár pre dospelých

pondelok 12,30  18,00
útorok 8,00 12,30
streda 8,00 12,30
štvrtok 8,00 11,00
piatok 8,00 12,30

Zdravotné stredisko - Fedinova 9, 851 01 Bratislava

LPK 11,00 12,00

Ordinačné hodiny

tel: 0902 125 818
30092009462
Zmluvné poisťovne 
* (21) Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
* (23) DÔVERA zdravotná poisťov
ňa, a.s.
* (24) APOLLO zdravotná poisťov
ňa, a.s.
* (25) Všeobecná zdravotná poisťov
ňa, a.s.
* (27) Union zdravotná poisťov
ňa, a.s.
pozri dvere ambulancie
- hlavný vchod/druhé poschodie