m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

Pôžička pre fyzické osoby vo výške 1 500€ na 48 mesiacov

43,73€Detajly

Popis produktu

Pôžička pre fyzické osoby vo výške  1 500€ na 48 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 68,75€. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 3 343,73€. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 43,73€ ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 2,50% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiasky. RPMN u tohto produktu je 30,73% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi.                                            
                                            
                                           
                                           
Prepočet konverzným kurzom:                                           
Výška úveru:        45 189,00 Sk                                   
Výška splátky:        2 071,16 Sk                                   
                                           
Čerpanie nie je podmienené spôsobom použitia. Žiadosť o pôžičku môže podať každý občan starší ako 18 rokov bez obmedzenia hornej hranice veku. Štátna príslušnosť nie je rozhodujúca.                                           
                                           
Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpovedný e-mail, na správu, ktorú dostanete po dokončení žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.Súčasné hodnotenie: 1Pre vás od nás

PLENKALL homepge