m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

Pôžička pre fyzické osoby vo výške 2 750€ na 36 mesiacov

59,36€Detajly

Popis produktu

Pôžička pre fyzické osoby vo výške  2 750€ na 36 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 145,14€. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 5 284,36€. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 59,36€ ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 2,50% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiastky. RPMN u tohto produktu je 30,72% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi.
        
Čerpanie nie je podmienené spôsobom použitia. Žiadosť o pôžičku môže podať každý občan starší ako 18 rokov bez obmedzenia hornej hranice veku. Štátna príslušnosť nie je rozhodujúca.           
           
Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpovedný e-mail, na správu, ktorú dostanete po dokončení žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.


Pre vás od nás

PLENKALL homepge