m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Exekučné konanie rôznne iné dôvody

99,99€Detajly

Popis produktu

Dostali ste sa do problémov z rôznych dôvodov, či už faktúry, alebo iné problémy? Bude v krátkom období začaté exekučné konanie, alebo ste už prevzali UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE podľa ustanovenia §47 Zákona NR SR č 223/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)


V rámci našej činnosti, rozanalyzujeme váš problém a preveríme oprávnenosť exekučného konania. Na základe zistených skutočností pripravíme plán a navrhneme vám spôsob, ako vzniknutú situáciu riešiť.

V tomto procese pripravíme pre vás dokumenty, ktoré po vašom oboznámení sa s nimi a podpísaní z vašej strany, budú zaslané na príslušné miesta, ktoré sú v zmysle právneho poriadku povinné vašu vec riešiť a zosúladiť s platnou legislatívou. Ak zistíme čo i len nepatrnú možnosť, ako exekučné konanie zastaviť, navrhneme vám právne kroky, ako postupovať a budeme nápomocní pri ďalšom riešení.

V prípade, ak exekučné konanie už prebieha, a je v súlade s právnymi predpismi, navrhneme vám riešenie na zmiernenie dopadov, alebo riešenie ako z toho von.

Exekúcia neznamená koniec, je to len stav prechodný, dá sa vyriešiť a na vašej tvári bude opäť úsmev.

Pre vás od nás

PLENKALL homepge