m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

pohľadávky do 500 eur

15,00€Detajly

Popis produktu

Ak máte pohľadávku voči fyzickej, alebo právnickej osobe v hodnote, ktorá neprevyšuje uvedenú sumu, podajte si žiadosť o tento produkt.

Pri podaní žiadosti o vymoženie pohľadávky do kolónky Pridať komentár k Vašej žiadosti stručne popíšte, aká je skutočná výška pohľadávky a kto je vašim dlžníkom. Dlžníka preveríme a ak bude čo i len malá šanca, postaráme sa o to, aby sme vyriešili vašu pohľadávku. V niektorých prípadoch, môžeme  pohľadávku od vás priamo odkúpiť.

Podaním žiadosti, nevznikajú pre vás žiadne náklady, ani poplatky. O priebehu konania vás budeme priebežne informovať. Žiadosť môžete kedykoľvek stornovať bez akýchkoľvek poplatkov.

Pre vás od nás

PLENKALL homepge