m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 24 mesiacov

37,49€Detajly

Popis produktu

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 71,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 1 757,49 €. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 37,49 € ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 3,00% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiastky. RPMN u tohto produktu je 37,87% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi.

Čerpanie  úveru je určené najmä pre podnikateľské účely. Žiadosť o úver môže podať každý občan, ktorý podniká na základe Živnostenského listu, alebo iného dokumentu oprávňujúceho na výkon podnikateľskej činnosti.           

Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpoveď na e-mailovú správu, ktorú dostanete po podaní žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Poplatok za spracovanie žiadosti, odporúčame uhradiť do 7 pracovných dní. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej bonity, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet, ktorý nám  klient oznámi.
Ak ste sa rozhodli pre podanie žiadosti o túto pôžičku, kliknite na tlačidlo "podať žiadosť o tento produkt."

Pre vás od nás

PLENKALL homepge