m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 18 mesiacov

125,66€Detajly

Popis produktu

Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 18 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 684,44 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 12 445,66 €. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 125,66 € ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 3,00% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiastky. RPMN u tohto produktu je 37,05% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi                                                             
Čerpanie  úveru je určené najmä pre podnikateľské účely. Žiadosť o úver môže podať každý občan, ktorý podniká na základe Živnostenského listu, alebo iného dokumentu oprávňujúceho na výkon podnikateľskej činnosti.                                           
                                           
Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpoveď na e-mailovú správu, ktorú dostanete po podaní žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Poplatok za spracovanie žiadosti, odporúčame uhradiť do 7 pracovných dní. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej bonity, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet, ktorý nám  klient oznámi.                                           


Pre vás od nás

PLENKALL homepge