m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Úver pre živnostníkov vo výške 4.000 € na 18 mesiacov

74,97€Detajly

Popis produktu

Úver pre živnostníkov vo výške 4 000 € na 18 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 342,22 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 6 234,97 €. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 74,97 € ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 3,00% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiastky. RPMN u tohto produktu je 37,25% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi           
           
Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpovedný e-mail, na správu, ktorú dostanete po dokončení žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Poplatok za spracovanie žiadosti, je potrebné uhradiť do 7 pracovných dní. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.Súčasné hodnotenie: 1Pre vás od nás

PLENKALL homepge