m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Informatívny cenník výkonov pri posudzovaní žiadosti:
6% - prijatie platby
8% - zúčtovanie platby na účet klienta
6% - odoslanie potvrdenia o prijatí úhrady
5% - prijatie Čestného vyhlásenia
5% - spracovanie Čestného vyhlásenia
4% - overovanie zdroj príjmu a jeho verifikácia
6% - overovanie bydliska a majetkovej hodnoty
5% - overovanie existencie záväzkov
5% - doplnkové informácie
7% - hodnotenie bonity klienta
12% - vypracovanie úverovej zmluvy
9% - odoslanie návrhu úverovej zmluvy
12% - príprava podkladov pre NZ
5% - odoslanie dokumentácie na NU
5% - odoslanie financií na účet klienta
---------------------------------------------------
100% - celkom
Cena sa ráta z konkrétnej sadzby pri jednotlivých položkách.

V prípade nekompletného výkonu, je nespotrebovaný poplatok vrátený na dohodnutý účet klienta.

späť


Pre vás od nás

PLENKALL homepge