m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Zákon o exekúciách

Zákon z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zdroj: pravda.sk)
Rezort spravodlivosti reaguje na tvrdenia Slovenskej komory exekútorov (SKE), ktorá v piatok (12. 7.) vyzvala občanov, aby si svoje dlhy vyplatili čo najskôr, s tým, že zastavenie exekúcie môže dlžníkovi v skutočnosti zvýšiť dlh. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reaguje s tým, že pre veriteľov nebude lákavé takéto pohľadávky opätovne vymáhať. Uviedla to hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.
„Ak občanovi v exekúcii zo zákona zastaví súdny exekútor nevymožiteľnú exekúciu staršiu ako päť rokov, jeho dlhy ostávajú a veriteľ môže podať nový návrh na vykonanie exekúcie. V tom prípade sa dlžníkovi jeho dovtedajšie záväzky výrazne zvýšia,“ upozorňuje na to hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová. Ďalej vysvetľuje, že dlžník tak bude musieť zaplatiť 35 eur za zastavenie predchádzajúcej exekúcie a taktiež súdny poplatok za opätovné podanie návrhu.

Podľa Drobovej môže takáto situácia nastať iba v prípade, že bude opätovný návrh veriteľom podaný. „Pokiaľ ide o starú exekúciu, kde sa doposiaľ nevymohlo ani 15 eur, domnievame sa, že pre veriteľov nebude lákavé v takejto exekúcii pokračovať,“ uviedla. Rezort spravodlivosti ďalej dodáva, že zaplatenie ďalšieho súdneho poplatku v spojení so zaplatením trov exekútora v starej exekúcii „má byť podnetom na zamyslenie sa veriteľa, či sa mu oplatí ísť bezhlavo po pohľadávke, ktorá nemá šancu na úspešné vymoženie“.
Nový zákon sleduje dva hlavné ciele, a to odbremeniť súdy od vedenia starých exekúcií a zastaviť exekúcie, ktoré už nemajú zmysel. V prípadnom odpustení poplatku by podľa rezortu spravodlivosti nebol druhý cieľ zákona splnený vzhľadom na to, že by mohli veritelia bezplatne podávať nové návrhy na vykonanie exekúcie.

Slovenská komora exekútorov (SKE) vyzýva občanov, aby si svoje dlhy vyplatili čo najskôr. Nový zákon o zastavení niektorých exekúcií, ktorý v stredu (10. 7.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová, nezbavuje podľa SKE dlžníkov ich záväzkov.
Staré exekúcie začaté sa pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Vyplýva to zo zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa podľa zákona zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia sa a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní má urýchliť zrušenie starých exekúcií, pri ktorých sa vymáhajú iba malé sumy. Veritelia by o svoje peniaze nemali prísť, môžu požiadať o nové konanie. To budú podávať elektronicky na špecializovaný exekučný súd v Banskej Bystrici, ale už za poplatok.
Počas úradovania bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) sa hovorilo o amnestii, v ktorej by boli po zaplatení časti dlžoby odpustené dlhy voči štátnym inštitúciám. Aktuálny návrh je opatrnejší.
„Musím prízvukovať: nie je to amnestia. Nie je to nič, čo sa týka samotných dlžôb. Ide o to, aby sme každú exekúciu, ktorá je staršia ako päť rokov, zo zákona zastavili. Samozrejme, budú výnimky. Keď niekto platí, stíha splácať svoje dlhy, aby sme ten ozdravný plán jeho dlžôb neprerušili,“ vysvetlil Gábor Gál.
Zdôraznil tiež, že nový zákon by pomohol odľahčiť okresné súdy, na ktorých dnes ležia desiatky tisíc starých exekučných spisov. Podľa Gála dnes priemerný súd eviduje 80-tisíc exekučných spisov a mnohé z exekúcií sa aj tak nevykonávajú, lebo dlžníci sú nemajetní. „Štát robí len správu pre tieto pohľadávky a nám to zaťažuje systém,“ skonštatoval minister.
Rezort počíta s účinnosťou zákona od 1. januára 2019. Najskôr ho musí schváliť parlament. Ak sa aj zastavenie starých exekúcií stane realitou, samotné pohľadávky nezaniknú, veritelia budú mať možnosť dlžníka opäť exekvovať. Otázne je, koľkí z nich to v prípade nemajetných dlžníkov naozaj urobia. Riskovali by, že peniaze späť nedostanú, a navyše budú musieť platiť ďalšie poplatky za exekučné konanie.
Podľa Gála by bola exekučná amnestia, ktorá by dlhy odpustila, nespravodlivá voči ľuďom, ktoré svoje podlžnosti poctivo splácajú. Minister verí, že schválený návrh je ideálne riešenie. Justícia sa podľa jeho slov zbaví 2,6 milióna starých exekúcií a nie všetky budú podané nanovo. „Možno milión, neviem odhadnúť koľko,“ priznal minister.
Zastavenie sa bude týkať tých exekúcií, ktoré boli začaté pred 1. aprílom 2017. Od podania takejto exekúcie má uplynúť aspoň päť rokov, navyše sa u dlžníka nemá zistiť majetok, ktorý by stačil na úhradu trov exekúcie.
Zastavená bude taká exekúcia, v ktorej sa za posledných 18 mesiacov nepodarilo vymôcť aspoň 15 eur. Existovať budú výnimky, napríklad v prípade dlžôb na výživnom na dieťa, takéto konania sa rušiť nebudú. Nová úprava sa má týkať tak pohľadávok voči štátnym inštitúciám, ako aj voči súkromným veriteľom.
Zákon stanovil paušálnu výšku trov súvisiacich so skončením exekučného konania, a to na 35 eur bez DPH. Exekútorovi ich má platiť veriteľ, teda aj štátne inštitúcie – napríklad Sociálna poisťovňa alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa. Aj tie sa vo veľkom boria s neplatičmi.
Napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa ku koncu septembra 2018 evidovala 290-tisíc prebiehajúcich exekúcií za 252 miliónov eur. Až 92-tisíc za 62 miliónov eur bolo starších ako päť rokov.
Rezort spravodlivosti zatiaľ presne nevie, koľko bude novinka stáť štát, pripravených je 40-miliónov eur.
Slovenská komora exekútorov protestuje
Slovenská komora exekútorov neskrýva nespokojnosť. Podľa nej je plošné zastavovanie exekúcií nesystémový krok. "Vládny návrh zákona je podľa názoru komory nespravodlivý voči tým občanom, ktorí zodpovedne pristupujú k plateniu svojich dlhov a konajú tak čo aj čiastkovými splátkami v procese exekúcie.
Problematiku splácania exekúcií rieši dostačujúco zákon o konkurze formou tzv. osobných bankrotov, keď osobné bankroty od účinnosti zákona ,zastavili‘ cca 500-tisíc exekúcií," reagovala hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.
„Predkladateľ zákona pred časom uviedol, že zastavenie starých exekúcií na súdoch by trvalo cca 12 rokov, ale 280 súdnych exekútorov to má stihnúť v lehote 180 dní, čo je pri riadnom vykonávaní exekučnej činnosti vrátane dodržiavania všetkých lehôt nezvládnuteľné,“ poznamenala Kolesárová.
Navrhnutá paušálna náhrada vo výške 35 eur podľa komory ani zďaleka nepokrýva reálne vynaložené hotové výdavky, ktoré museli súdni exekútori hradiť z vlastných prostriedkov.
„Slovenská komora exekútorov požiadala o vypracovanie znaleckého posudku nezávislú znaleckú organizáciu a podľa jej posudku pri porovnaní nákladov rôznych druhov exekúcií priemerné náklady bez dane z pridanej hodnoty a odmeny súdneho exekútora predstavujú sumu 80 eur,“ doplnila Kolesárová s tým, že o návrhu bude komora rokovať na najbližšej konferencii súdnych exekútorov a po analýze zaujme stanovisko k zákonu a k ďalšiemu svojmu postupu.Pre vás od nás

PLENKALL homepge