m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Stručne - hot news SK

Aj pôžička na dobré slovo má svoje pravidlá

Požičali ste peniaze niekomu z rodiny, priateľovi ako sa hovorí bez papiera? Či už na zaplatenie daní, jarných prázdnin, lyžiarskych výcvikov alebo aktuálne na servis auta po vyčíňaní zimy a všade číhajúcich výtlkov...Aké práva a povinnosti majú obe strany v takomto prípade?

Požičali ste si, aby ste pomohli inému? Dlh je na vašich pleciach!

- Ak ste sa rozhodli zadlžiť sa len preto, aby ste pomohli kamarátovi vedzte, že aj keď peniaze z pôžičky bude využívať on pre svoje potreby, splácanie dlhu, a teda celá zodpovednosť ostáva na vás. Svojim podpisom na zmluve o pôžičke preberáte na seba plnú zodpovednosť. Skôr, ako pristúpite k tomuto riešeniu naozaj zvážte, či požičiavate osobe, ktorá vie dodržať slovo. Inak by vás vaša dobrá vôľa mohla prísť príliš draho.

Ako požičať a pokojne spávať
- Ak ste sa rozhodli, že pôžičku poskytnete a "papier" nepotrebujete, mali by ste myslieť aspoň na svedka, ktorý bude prítomný pri odovzdávaní peňazí, dohodnúť sa na spôsobe a termíne vrátenia obnosu. Archivujte si emailovú komunikáciu, alebo esemesky, ktoré sa pôžičky týkajú.

- Ak už neexistuje dohoda na papieri, peniaze vložte alebo preveďte na účet. Do popisu pokojne napíšte napríklad – pôžička, svoje meno a priezvisko. Máte tak doklad o výške pôžičky a dátume jej poskytnutia

- V prípade, že ide o väčšiu sumu, spíšte zmluvu s jednoduchými náležitosťami – kto je veriteľ, kto dlžník, výška pôžičky číslom i slovom, dátum odovzdania peňazí a vrátenia, podmienky v prípade nedodržania termínu vrátenia, či výšku úroku z omeškania, ak ste sa na ňom dohodli ... Aj bez notárskej pečiatky je zmluva platným dokumentom.

Keď dlžník dlh nespláca podľa dohody...
- Veriteľ sa môže pokúsiť nájsť s dlžníkom vhodné riešenie vzniknutej situácie, môže sa dohodnúť, že po dobu napr. troch mesiacov bude akceptovať znížené splátky alebo že počas tejto doby dlžník nebude dlh splácať, a následne po skončení dohodnutej doby bude ďalej pokračovať v platení dohodnutých splátok. V prípade ak dohoda nie je možná, jediná možnosť je vymáhať dlh súdnou cestou, a tak zabezpečiť splácanie dlhu.

Čo v prípade, keď dlžník zomrie – kto vráti dlh?

- V prípade ak dlžník zomrie stáva sa dlh súčasťou dedičstva, v tomto prípade je potrebné sa uistiť, že pohľadávka veriteľa bude prihlásená do dedičského konania. Následne dedič/dedičia budú zodpovední za plnenie dlhu v pomere akom budú zaviazaní v zmysle rozhodnutia v dedičskom konaní. Zároveň platí zásada, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Ako postupovať, keď dlžník preukázateľne nemôže dlh splácať?

- V tomto prípade možno spísať dokument – Uznanie dlhu, v ktorom dlžník uzná svoj dlh čo do dôvodu a výšky (to znamená z akého dôvodu dlh vznikol a aká je jeho aktuálna výška) a zároveň prisľúbi, že dlh zaplatí. Tento dokument umožní zastavenie plynutia pôvodnej premlčacej lehoty (3 roky) a namiesto nej odo dňa keď bolo podpísané uznanie dlhu začne plynúť nová 10- ročná premlčacia doba. Veriteľovi umožní tento dokument to, že nemusí v prípade sporu dokazovať, že dlh v čase jeho uznania existoval, a zároveň sa predĺži premlčacia doba, čo umožní veriteľovi vymáhať svoju pohľadávku platne aj neskôr t.j. aj po uplynutí štandardnej 3- ročnej premlčacej lehoty.

Aké je východisko, keď sa dlžník zámerne vyhýba plateniu, preberá zodpovednosť niekto iný?
- Ak sa dlžník vyhýba plateniu, veriteľ má možnosť vymáhať si svoju pohľadávku súdnou cestou. Občiansky zákonník ale umožňuje, aby dlh za dlžníka prevzala aj iná osoba, ktorá sa môže písomne dohodnúť s veriteľom, že za dlžníka dlh splní, v tomto prípade sa súhlas dlžníka nevyžaduje a nový dlžník sa stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi t.j. spolu zodpovedajú za dlh. Právna úprava tiež umožňuje písomnú dohodu dlžníka s inou osobou o tom, že preberá jeho dlh t.j. že nový dlžník nastúpi na miesto pôvodného dlžníka, ale veriteľ musí s týmto úkonom súhlasiť inak je takáto dohoda neúčinná.
Zdroj: SITA
Naše odporúčanie - ak chcete mať priateľov a dobré vzťahy v rodine, nikdy im peniaze nepožičiavajte. Ak ich budete musieť vymáhať, už nebudú priatelia a v rodine budete ten najhorší.
----------------------------------
Zákutia poistenia úveru
zdroj: poistovne.sk
Pri poistení úveru si dávajte pozor na podmienky vyplácania plnenia. Môžu vás prekvapiť ochranné lehoty, limity na dĺžku vyplácania poistného a výluky z poistenia. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne má pri poistení k úveru čakaciu lehotu v dĺžke 90 dní, ktorá sa týka iba rizika strata zamestnania.

Na zmeny v exekúciách môžu doplatiť zodpovední vlastníci
zdroj: reality SME
Majiteľov bytov, ktorí riadne uhrádzajú svoje záväzky, môžu podľa viceprezidentky Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anny Krajčiovej poškodiť neplatiči.

Ako sa nenechať nachytať podvodníkmi s pôžičkami
zdroj: plenkall.com 
Drvivá väčšina poskytovateľov pôžičiek sú seriózne firmy, pri ktorých sa nemáte čoho obávať. To však ani zďaleka neznamená, že spoľahlivé sú všetky.

Ako vyzerá typická podvodná pôžička?
-    vybavenie do 24 hodín
-    bez nahliadnutia do registra
-    bez potreby potvrdenia príjmu
-    bez ručenia
-    bez poplatkov
-    s nízkym úrokom
Stačí zaplatiť prvú splátku a pôžička je vaša.

Odporúčame každému, aby si overil poskytovateľa pôžičiek v registri Národnej banky Slovenska - klikni TU:
Seriózny poskytovateľ vopred informuje o postupe pri schvaľovaní pôžičky a informuje o všetkých poplatkoch a spôsobe splácania. Pozor, všímajte si najmä, čo sa bude diať ak zmeškáte termín splatnosti, aby ste neprišli o strechu nad hlavou.
Pôžička väčšinou pomôže. Pozor, môže aj veľmi ublížiť.

Päť užitočných zvykov:
Osvojte si ich a zostanete bez dlhov
zdroj: aktualne.sk
Záujem o úvery z roka na rok stúpa a v dnešnej spoločnosti už život „na dlh“ nie je ničím výnimočným. Pre väčšinu Slovákov by v opačnom prípade vlastné bývanie či auto bolo iba utópiou. Ako sa ale nedostať do platobnej neschopnosti a čím sa riadiť, aby ste svoje dlhy zvládli? Prinášame päť zvykov, ktorých osvojenie vám pomôže.

Ako zvládnuť refinancovanie spotrebných úverov
zdroj: Banky.sk
Pri refinancovaní budete banke musieť doniesť aj pár dokumentov o vašich starých záväzkoch. Pozrite si, aké poplatky vás pri refinancovaní čakajú.

Úžere je koniec: Exekútori nemôžu dlžníkom zablokovať celý účet
zdroj: Pluska
Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu Občianskeho zákonníka, ktorá ma zabrániť úžerníckym praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí definícia úžery aj v Občianskom zákonníku a stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie úveru.

Parlament definitívne schválil zmeny, ktoré sprísnia podnikanie nebankoviek
zdroj: HNonlina.sk
Už žiadne úvery vyplácané v hotovosti, premrštené úroky či neprimerané exekúcie. Poslanci v parlamente dokončili bič na nebankové subjekty. Včera definitívne schválili zmeny v Občianskom zákonníku. Tie majú spotrebiteľov viac chrániť pred niektorými úžerníckymi praktikami.

Pôžička od Quatra ničí ľuďom život
zdroj: Pravda.sk
Ich životy poznačila pôžička od spoločnosti Quatro. Quatro sa neskôr stalo dcérskou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a. s.

Takto sa zbavíte dlhov
zdroj: noviny.sk
Viete, ako postupovať v prípade, keď chcete vyplatiť pohľadávku voči firme, ktorá nereaguje na vašu prosbu o upresnenie sumy?

Ako zvládnuť nové inkasá

zdroj: banky.sk
Našu poradňu k tému účtov vo februári rozširujeme o aktuálne otázky týkajúce sa prechodu na SEPA platby a s ním spojené zmeny pri inkasách.

Upozornenie NBS
zdroj: NBS
Národná banka Slovenska v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže si týmto dovoľuje upozorniť verejnosť, že činnosť spoločnosti iService, a. s., so sídlom v Bratislave ako prevádzkovateľa internetového portálu www.zltymelon.sk, a spoločnosti iSale, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá s ňou spolupracuje pri prevádzke internetovej aukcie pôžičiek,  nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.
Týmto odporúčame verejnosti, aby venovala zvýšenú pozornosť zhodnoteniu vážnosti rizík, ktoré sú spojené s takto investovanými finančnými prostriedkami.

Výstraha NBS
Loyal Bank Limited
Peter Vystavil a spoločnosť Blue Effect, s.r.o.
WESTLINE
All Property Ltd
EDBUSY SLOVAKIA, s.r.o.
Worldclearing US LLC
Happy Trend Ltd. o.z. Slovensko
Plus500 Ltd
Infinity Capital, o.c.p., a.s.

Splácanie pôžičky môže strašiť aj po rozvode
zdroj: Banky.sk
Pri úvere, o ktorý sa delia manželia, banky zaujíma len to, kto je schopný ho ďalej splácať.

Keď sa manželstvo blíži ku koncu mali by partneri vyriešiť aj svoje spoločné dlhy. Z pohľadu bánk je jedno kto bude úver z manželstva splácať. Dôležité pre nich je iba to, aby bol solventný a platil načas.

Porovnanie úverov
zdroj: Banky.sk
Ak si potrebujete požičať, využite porovnanie bezúčelových spotrebných úverov jednotlivých bánk, ktoré vám BANKY.sk prinášajú. Ušetrí vám to čas, no najmä peniaze. Poradie úverov si môžete upraviť buď podľa názvu banky alebo podľa výšky úrokovej sadzby. Porovnať je možné max. tri produkty naraz

Zvyšovanie penzií?
zdroj:pravda.sk
Už o necelé dva týždne dostanú prví penzisti vyššie dôchodky vďaka každoročnej valorizácii. Zvýšenie sa týka viac ako 1,3 milióna dôchodcov a Sociálna poisťovňa naň vyčlenila približne 123 miliónov eur.

Dôležité čísla v roku 2014
zdroj: finance.sk
Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných súm platných v roku 2014, ktoré by ste mali poznať pretože ich budete potrebovať.
Životné minimum
198,09 eura/mesiac - životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby
Minimálna mzda
352 eur - minimálna mesačná mzda od januára
2,023 eura - minimálny hodinový zárobok v budúcom roku

Úvery v cudzej mene
zdroj: trend.sk
Úvery v cudzej mene u nás nedostanete. Ide o takzvané forex alebo devízové úvery, ktoré tvoria 60 až 90 percent všetkých úverov v Lotyšsku, Poľsku alebo Maďarsku. Riziko menových kurzov Maďarsko riešilo nanúteným predčasným splatením úverov. Súd rozhodol, že úvery v devízach sú legálne, hoci na nich klient prepláca.

Štát chystá pre nebankové spoločnosti licencie

zdroj: SITA
Poskytovatelia spotrebiteľských úverov a pôžičiek by mali byť držiteľmi licencií, ktoré by udeľovala Národná banka Slovenska. Na potrebe takejto regulácie „nebankoviek“ na finančnom trhu sa už dohodol minister spravodlivosti Tomáš Borec so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom.


Testovali sme nebankové spoločnosti
zdroj: Pluska.sk
Aj vám ide pred Vianocami hlava prasknúť, kde vezmete peniaze na darčeky? Uvažujete nad nebankovou pôžičkou? Popremýšľajte, či vám stojí pár minút radosti pod stromčekom za niekoľkoročné zadlženie. My sme pre vás nebankové spoločnosti preverili. Oslovili sme 20 málo známych nebankových spoločností. Už slogany, ktorými lákali ľudí, boli prekvapujúce. „Pôžičku vybavíme do niekoľkých hodín, bez zbytočného papierovania a hlavne bez ručiteľa či dokladovania príjmu,“ dočítali sme sa.Pre vás od nás

PLENKALL homepge