m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

EXEKUCE v ČR - 8 důležitých změn

Exekuce bude o trochu menším strašákem než dosud. Rok 2013 přináší v této obávané sféře totiž několik důležitých změn. Především věřitel už bude muset dlužníka upozornit na to, že dluží. A také vám exekutor nebude moci zabavit domácího mazlíčka. Základní novinky čtenářům Blesku představil Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory.

1. Máte právo dostat výstrahu
Po Novém roce by už nemělo dojít k tomu, že na vás věřitel podá žalobu bez toho, aby vás upozornil na dluh. Minimálně se sedmidenním předstihem vám bude muset poslat předžalobní výzvu. Včas se tak dozvíte, že byste měli zaplatit, abyste se vyhnuli zbytečným nákladům na odměnu advokáta věřitele.

2. Ušetříte sloučením exekucí
Bude možné spojování exekucí kvůli malým pohledávkám (do 5000 Kč), které jsou vedeny proti jednomu dlužníkovi jedním věřitelem. V nadsázce tak bude platit, že čím víc exekucí bude dlužník mít, tím víc ušetří. Spojování exekucí vedených u jednoho exekutora bude automatické, o sloučení exekucí vedených u různých exekutorů rozhodne soud na návrh dlužníka.

3. Obrana bude jednodušší
Proti exekuci jste se dosud mohli bránit prakticky jen dvěma prostředky. Teď se vše zefektivní, protože odvolání a návrh na zastavení se prostě sjednotí. Nově se tedy spojí v jeden univerzální obranný nástroj.

4. Soud můžete vynechat
Exekuci už nebude nařizovat soud podle dosavadních pravidel. Bude to fungovat tak, že soud pověří exekutora formou opatření. Exekutor o tom následně zpraví dlužníka. V případě, že dlužník bude chtít protestovat, podá návrh na zastavení. Princip bude podobný jako u dědictví u notáře,“ říká Jiří Prošek.

5. Pozor na plat manžela/ky

Od ledna bude moci soudní exekutor postihnout i bankovní účet a plat manžela/lky dlužníka. Tyto peníze totiž tvoří tzv. společné jmění manželů. Příjmy manželů jsou z hlediska práva v době trvání svazku společné, za dluhy odpovídají manželé společně. Manželům ale zbývají nezabavitelné částky.

6. Mazlíčkovi zabavení nehrozí

Byla to noční můra mnoha majitelů zvířat... Domácí mazlíček (s výjimkou hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu) je sice z pohledu zákona movitá věc, ale novela upravuje, že ho exekutor nebude moci zabavit. Tuto změnu prosadila Exekutorská komora společně s Ligou na ochranu zvířat.

7. Natáčení exekuce

Nový zákon stanovuje pravidla pro natáčení průběhu exekuce probíhající formou soupisu movitých věcí. Pokud dlužník požádá, aby exekuce byla natáčena, musí tak exekutor či jeho zaměstnanec učinit. Videozáznam nebo audiozáznam pak exekutor může pořídit i na základě vlastního rozhodnutí.

8. Konec vymahačů

Novinkou je i zákaz používat pojmy »exekutor « či »exekuce« pro firmy podivného charakteru, které se zabývají pirátským vymáháním dluhů. Inkasní agentury a další vymahači tak už nebudou moci bez skrupulí nazývat své podniky »exekuční kanceláře« apod. V praxi totiž docházelo ke klamání věřitelů i dlužníků. Zákon tedy bude nově jasně stanovovat, že exekuce je konkrétní způsob vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního exekutora. Tomu, kdo toto poruší, hrozí pokuta ve výši až 200 tisíc korun.


Pre vás od nás

PLENKALL homepge