m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Čo prinieslo euro

Spoločná mena prináša v praktickom živote veľa zjednodušení: odstráni náklady spojené s konverziou slovenskej meny na euro, odstráni kurzové riziko, umožní lepšie porovnanie cien v rámci eurozóny či uľahčí platobný styk. Cestovanie do krajín eurozóny tak bude jednoduchšie a lacnejšie a firmám obchodujúcim v eure sa znížia transakčné náklady vznikajúce pri zahraničnom obchode. Tie predstavujú približne 0,4 % HDP, čo bolo v roku 2004 takmer 5 mld. Sk. Ďalšími výhodami eura sú podľa európskych inštitúcií aj integrovanejšie finančné trhy, pozitívny príspevok k hospodárskemu rastu či zdravšie verejné financie vyplývajúce z nutnosti dodržiavania podmienok účasti krajiny v eurozóne.

Euro však zohráva aj veľmi významnú úlohu na medzinárodnom poli. V roku 2006 totiž napríklad štáty eurozóny vytvárali až takmer 15 percent svetového hrubého domáceho produktu a ich export tvoril vyše 21 % celosvetového vývozu. Ako najväčšia obchodná veľmoc je tak eurozóna atraktívnou destináciou aj pre podnikateľov, ktorí chcú obchodovať na jednotnom trhu. Euro je však aj atraktívnou rezervnou menou pre ostatné krajiny, keď jeho podiel na devízových rezervách centrálnych bánk na celom svete predstavuje už vyše 25 %.

Podľa prieskumov sa väčšina obyvateľov Slovenska bojí, že zavedenie eura bude znamenať dramatické zvyšovanie cien. Skúsenosti so zavedením eura v iných krajinách však ukazujú, že euro v skutočnosti prispelo k rastu cenovej hladiny maximálne o 0,1 – 0,3 %. Prečo sú teda v krajinách, kde už euro zaviedli, ľudia presvedčení, že ceny významne vzrástli? Stúpli totiž ceny často kupovaných produktov a produktov, na ktorých cene je veľký podiel ľudskej práce (napr. chlieb, káva v kaviarni či služby v kaderníctve). Ostatné (menej kupované) produkty nezdraželi, ale celkové vnímanie cien prirodzene najviac ovplyvnili najčastejšie nakupované produkty. Zdraženie týchto položiek však nemá výrazný vplyv na životné náklady, preto skutočná inflácia bola oveľa nižšia ako vnímaná inflácia.

Ďalšou významnou zmenou je skutočnosť, že Slovensko po prijatí eura stratí možnosť ovplyvňovať vývoj makroekonomiky prostredníctvom menovej politiky Národnej banky Slovenska. Je však nutné si uvedomiť, že v prostredí malej otvorenej ekonomiky akou Slovensko je, je politika centrálnej banky značne obmedzená. Úlohu menovej politiky po zavedení eura na Slovensku preberie fiškálna politika, mzdová politika a politika trhu práce. Aj preto Európska komisia a ďalšie európske inštitúcie často nabádajú členské štáty Európskej únie, aby pokračovali v štrukturálnych reformách a znižovali schodky verejných financií.Pre vás od nás

PLENKALL homepge