m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Duálne zobrazovanie pri finančných produktoch

Od 1.1.2010 už nie je povinné duálne zobrazenie cien v eurách a v korunách! Čo nám táto zmena prinesie a na čo si dať pozor?

Zákon určuje, že v novom roku 2010 už nieje povinné zobrazenie ceny v korunách. Pre obchodníkov to teda znamená, že sa môžu rozhodnúť ceny v korunách nezobrazovať. Ak obchodník aj napriek tomu duálne zobrazenie ponechá, musí byť presne podľa pravidiel, ktoré platili doteraz. Ceny v Sk nesmú hrubo zaokrúhliť, stále platí konverzný kurz a zobrazovanie s presnosťou na haliere.

V mnohých obchodoch si teda od januára cenu nákupu v korunách z cenoviek ani z dokladu o zaplatení neskontrolujete. Mnoho ľudí si stále počíta nákupy v korunách, pretože majú lepšiu predstavu o tom, koľko idú za nákup minúť. Tak tomu bolo aj v iných krajinách, ktoré zavádzali euro pred nami. Mnohí ich občania si ceny na starú menu v hlave prepočítavajú dodnes, aj po niekoľkých rokoch od zavedenia eura.

--------------------------------------------------------

Pri duálnom zobrazení dokladov k finančným produktom musí byť uvedený duálne aspoň počiatočný a konečný zostatok na účte za dané obdobie vrátane zobrazenia konverzného kurzu. Duálne musia byť zobrazené nasledujúce finančné produkty:

* výpis k bežným, termínovaným, úverovým, investičným účtom a účtom ku kreditným kartám
* výpisy z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, o stave osobného účtu účastníka doplnkového dôchodkového sporenia, z kapitálového životného poistenia
* cenníky a jednotlivé poplatky či potvrdenky z bankomatu
* upomienky a výzvy klientom

* 4. kvartál 2008: klienti (fyzické osoby občania), ktorí majú bežný účet, VUB konto v SKK s nepravidelnou alebo vyššou ako kvartálnou frekvenciou zasielania výpisov budú v 4. kvartáli roku 2008 bezplatne informovaní o svojom zostatku na účte v duálnom zobrazení SKK/EUR.
* 1. kvartál 2009 klienti (fyzické osoby občania), ktorí majú bežný účet, VUB konto v SKK s nepravidelnou alebo vyššou ako kvartálnou frekvenciou zasielania výpisov budú v 1. kvartáli roku 2009 bezplatne informovaní o svojom zostatku na účte v duálnom zobrazení EUR/SKK.
* prvý výpis po konverzii - pre všetky účty, ktoré boli pôvodne v SKK a boli skonvertované na EUR bude prvý výpis z účtu bezplatný

Výstupy, ktoré nie sú verejne dostupné, napríklad internetbanking, homebanking, SMS správy a pod., nemusia byť duálne zobrazené. Týka sa to aj žiadostí, tlačív a príkazov na vykonanie bezhotovostného prevodu, ktoré vypĺňajú klienti.

Takisto finančné inštitúcie, ktoré nezverejňujú hodnoty cenných papierov – napríklad podielové fondy – budú povinné v 2. polroku 2008 a v prvom štvrťroku 2009 poslať klientom hodnotu cenných papierov/podielov v duálnom ocenení.

Vkladné knižky budú duálnu informáciu o cene obsahovať len v prípade, ak klient predloží banke vkladnú knižku v období duálneho zobrazovania. V tom prípade mu bude duálna informácia do vkladnej knižky zapísaná.

Výplatná páska za mesiac december 2008 bude ešte vystavená v slovenských korunách, ale mzda, pokiaľ bude vyplatená po 31. 12. 2008, už pôjde zamestnancovi na účet v eurách. Výplatná páska by mala v duálnom ocenení obsahovať mzdu, ktorá sa posiela zamestnancovi na účet, alebo vypláca v hotovosti a konverzný kurz.Pre vás od nás

PLENKALL homepge