m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Dobrá rada nad zlato

Čerpanie pôžičky je významný krok. Venujte prosím náležitú pozornosť podmienkam a to najmä, čo Vás čaká v budúcom období. Mnohí z poskytovateľov neuvádzajú celkové náklady, čo vás bude pôžička stáť a koľko celkovo zaplatíte. Zdanlivo nízke úroky sa môžu premietnuť do obrovskej sumy, ktorú zaplatíte v splátkach.

Pri čerpaní pôžičky na dlhšie obdobie (napr. 20 rokov), môžu úroky narásť celkom až na 170%. To znamená, že ak si požičiate napr. 100.000 (3.319,40€), splatíte celkovo 270.000 (8.962,35€). Obyčajne znamená, že poplatky súvisiace s vybavením pôžičky, to je to najmenej, čo v skutočnosti zaplatíte.

Hľadajte vždy poskytovateľa, ktorý vám vopred poskytne informácie o poplatkoch a celkových nákladoch. Ak dostanete informáciu o ročnej miere nákladoch, neznamená to ešte, že už viete všetko. Najpodstatnejšou informáciou sú celkové náklady za celé obdobie!

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať tomu, čo sa stane, ak nebudete schopný splácať. Založenie domu, alebo bytu, teda strechy nad hlavou, nie je vhodné. Môže sa ľahko stať, že za pomerne malú pôžičku, prídete o bývanie. Rozumnejšie je čerpať radšej menšiu pôžičku bez záložného práva.

V živote platí jedno pravidlo: ľahko sa požičia, ťažko vráti. Pri voľbe čerpania pôžičky je potrebné zamyslieť sa nad tým, či ju budete schopný splatiť a dodržať splátkový kalendár.

Ak sa dostanete do situácie, kedy vám všetko prerastie cez hlavu, najlepší spôsob je vyhlásiť osobný konkurz. Odkladanie je zbytočné a môže to mať rôzne katastrofálne následky. Rozvod, tragédia, strata strechy nad hlavou.


Ako na osobný bankrot

  • Dlžník podávajúci návrh na konkurz musí byť platobne neschopný (má viac ako jedného veriteľa a viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti) alebo hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku
  • Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ alebo iná osoba na okresnom súde, musí obsahovať rozsiahly súpis majetku či súpis dlhov
  • Majetok dlžníka musí prekračovať 50-tisíc korún
  • Súd do 15 dní rozhodne o vyhlásení konkurzu, potom už exekútori nemôžu siahnuť na majetok dlžníka
  • Konkurzný správca zabezpečí predaj majetku a výťažok rozdelí pomerne jednotlivým veriteľom
  • Predať nemožno osobné veci, potrebné vybavenie domácnosti, hotovosť do troch tisíc korún, zdravotné pomôcky či detské hračky
  • Návrh na povolenie oddlženia podáva dlžník najneskôr do zrušenia konkurzu a musí obsahovať poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie veriteľov
  • Súd povolí oddlženie, ak dlžník počas konkurzného konania riadne plnil svoje povinnosti. Začína sa trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého musí dlžník vyplácať veriteľov podľa toho, ako určí súd, najviac 70 percent čistého príjmu. Ak dlžník spolupracuje, zvyšok dlhov mu bude odpustený

Na čo vám nemôžu pri osobnom konkurze siahnuť:
• osobné veci
• hotovosť do 3-tisíc Sk
• zdravotné pomôcky
• študijnú literatúru
• detské hračky.

Súdy, kde sa dá uplatniť osobný bankrot
• Okresný súd Bratislava I pre obvod Krajského súdu v Bratislave
• Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave
• Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne
• Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre
• Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline
• Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v B. Bystrici
• Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove
• Okresný súd Košice I pre obvod Krajského súdu v Košiciach

Po tomto konkurze budete ako znovu zrodený a hlavne s čistým štítom. Bez toho, že by ste na seba vyhlásili konkurz, bude sa finančná trauma vliecť s vami neskutočne dlho.

Rada pred konkurzom:
ak je možné, požiadajte súd o zrušenie BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Nechajte majetok tomu z partnerov, ktorý nie je dlhmi postihnutý. Ostane vám možnosť mať strechu nad hlavou a plnohodnotný príjem aspoň z jednej strany.
Neprajeme nikomu, aby sa do takejto situácie dostal, len dávame radu, ako z takej situácie bez tragických následkov.Pre vás od nás

PLENKALL homepge