m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

na 18 mesiacov

O pôžičku môže zažiadať každý občan starší ako 18 rokov bez obmedzenia hornej hranice veku. Dokumentácia k pôžičke je naozaj jednoduchá.Pred čerpaním pôžičky je spísaná Zmluva o pôžičke, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Notárskej zápisnice. Notársku zápisnicu podpíše klient na Notárskom úrade. Sídlo notárskeho úradu nie je vyhradené. Notársku zápisnicu je možné spísať na ktoromkoľvek mieste, avšak klient musí oznámiť spoločnosti PLENKALL sídlo a kontaktné údaje Notárskeho úradu, kde chce notársku zápisnicu podpísať. Notárska zápisnica je jediným dokladom k tejto pôžičke.


V tejto kategórii nie je žiadny tovar.


Pre vás od nás

PLENKALL homepge