m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

fyzické osoby

O pôžičku - úver pre fyzické osoby, môže požiadať každý občan starší ako 18 rokov bez obmedzenia hornej hranice veku. Dokumentácia k pôžičke je naozaj jednoduchá. Pred čerpaním pôžičky - úveru, vyplníte Čestné vyhlásenie. Po schválení je spísaná Zmluva o úvere. K zmluve môže byť spísaná Notárska zápisnica, ktorú klient podpíše na Notárskom úrade. Sídlo notárskeho úradu nie je vyhradené. Notársku zápisnicu je možné spísať na ktoromkoľvek notárskom úrade. K úveru nie je potrebné ručenie nehnuteľnosťou, ani iná forma zábezpeky.Pre vás od nás

PLENKALL homepge