m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

právnická osoba

Na podanie žiadosti o úver, je oprávnená osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, teda konateľ, poverená osoba, alebo prokurista – štatutár, ktorý má oprávnenie za spoločnosť jednať najmä v majetkových veciach.
Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Úver sa poskytuje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úvery pre právnické osoby vo výške 1 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 1 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
44,11€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 2 500 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 2 500 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
50,73€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
77,15€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
155,17€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 15 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 15 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
205,22€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 20 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 20 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
312,11€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 30 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 30 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
412,76€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 40 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 40 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
474,68€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 50 000 € na 24 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 50 000 € na 24 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
545,88€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 36 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 36 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
77,15€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge