m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

právnická osoba

Na podanie žiadosti o úver, je oprávnená osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, teda konateľ, poverená osoba, alebo prokurista – štatutár, ktorý má oprávnenie za spoločnosť jednať najmä v majetkových veciach.
Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Úver sa poskytuje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úvery pre právnické osoby vo výške 12 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 12 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
180,43€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 14 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 14 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
207,50€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 16 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 16 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
238,62€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 18 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 18 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
274,41€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 20 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 20 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
315,58€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 25 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 25 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
362,91€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 30 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 30 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
417,35€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 40 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 40 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
479,95€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 50 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 50 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
551,95€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 60 000 € na 12 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 60 000 € na 12 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
634,74€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge