m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  

právnická osoba

Úvery pre právnické osoby , teda pre firmy sa delia na prevádzkové a investičné. Jedno majú však spoločné - predstavujú významný zdroj financovania každej spoločnosti

Prevádzkové úvery využívajú spoločnosti na financovanie krátkodobých a strednodobých potrieb, ktoré sú spojené s každodennou aktivitou. Ide predovšetkým o nákup materiálu, tovaru, financovanie pohľadávok a ďalších minoritných nákladov, ktoré sú s prevádzkovou činnosťou v podniku späté.

Investičný úver slúži na financovanie spravidla dlhodobého (investičného) majetku a to ako v jeho hnuteľné aj nehnuteľné podobe. Ide o presné nastavenie parametrov úveru ako je čerpanie, splácanie a faktické poskytnutie.


Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úver pre právnické osoby 1.000€ /6

Úver pre právnické osoby 1.000€ /6

Úver pre právnické osoby vo výške 1 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
44,60€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 2.000 €/6

Úver pre právnické osoby 2.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 2 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
51,29€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 3.000€ /6

Úver pre právnické osoby 3.000€ /6

Úver pre právnické osoby vo výške 3 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
58,98€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 4.000 €/6

Úver pre právnické osoby 4.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 4 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
67,83€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 5.000 €/6

Úver pre právnické osoby 5.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
77,84€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 6.000 €/6

Úver pre právnické osoby 6.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 6 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
89,71€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 7.000 €/6

Úver pre právnické osoby 7.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 7 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
103,58€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 8.000 €/6

Úver pre právnické osoby 8.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 8 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
118,79€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 9.000 €/6

Úver pre právnické osoby 9.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 9 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
136,43€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 10.000 €/6

Úver pre právnické osoby 10.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
156,90€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge