m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

právnická osoba

Na podanie žiadosti o úver, je oprávnená osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, teda konateľ, poverená osoba, alebo prokurista – štatutár, ktorý má oprávnenie za spoločnosť jednať najmä v majetkových veciach.
Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Úver sa poskytuje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úvery pre právnické osoby vo výške 1.000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 1.000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
44,60€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 2 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 2 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
51,29€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 3 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 3 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
58,98€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 4 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 4 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
67,83€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
77,84€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 6 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 6 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
89,71€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 7 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 7 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
103,58€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 8 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 8 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
118,79€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 9 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 9 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
136,43€


kúpiť


Úvery pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 6 mesiacov

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ...
156,90€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge