m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

právnická osoba

Na podanie žiadosti o úver, je oprávnená osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby, teda konateľ, poverená osoba, alebo prokurista – štatutár, ktorý má oprávnenie za spoločnosť jednať najmä v majetkových veciach.
Obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.
Úver sa poskytuje v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úver pre právnické osoby 1.000€ /6

Úver pre právnické osoby 1.000€ /6

Úver pre právnické osoby vo výške 1 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
44,60€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 2.000 €/6

Úver pre právnické osoby 2.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 2 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
51,29€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 3.000€ /6

Úver pre právnické osoby 3.000€ /6

Úver pre právnické osoby vo výške 3 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
58,98€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 4.000 €/6

Úver pre právnické osoby 4.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 4 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
67,83€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 5.000 €/6

Úver pre právnické osoby 5.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 5 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
77,84€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 6.000 €/6

Úver pre právnické osoby 6.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 6 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
89,71€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 7.000 €/6

Úver pre právnické osoby 7.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 7 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
103,58€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 8.000 €/6

Úver pre právnické osoby 8.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 8 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
118,79€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 9.000 €/6

Úver pre právnické osoby 9.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 9 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
136,43€


kúpiť


Úver pre právnické osoby 10.000 €/6

Úver pre právnické osoby 10.000 €/6

Úver pre právnické osoby vo výške 10 000 € na 6 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
156,90€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge