m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

na 60 mesiacov

Úver je určený pre osoby,  ktoré konajú v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Predpokladom je, že žiadateľ má dokument na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo má pridelené IČO.
Splátky úveru sú rovnomerné, podľa splátkového kalendára. Pre klienta je voliteľný termín v mesiaci, ktorý mu optimálne vyhovuje.
Úver je pre osoby, ktoré podnikajú v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo zákona138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a podobne.


Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 60 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
37,49€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 2 000 € na 60 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2 000 € na 60 mesiacov

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 91,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov,...
49,99€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 3 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 3 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 137,50 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
62,49€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 4 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 4 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 183,33 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
74,97€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 5 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 5 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 229,17 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
87,45€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 6 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 6 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 275,00 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
99,95€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 366,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
125,66€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 10 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 10 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 458,33 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
141,61€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 15 000 € na 60 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 15 000 € na 60 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 687,50 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
198,52€


kúpiť


Refinancovanie

Refinancovanie

Položka výhradne pre klientov, ktorí majú čerpaný úver od našej spoločnosti a majú záujem o refinacovanie, alebo navŕšenie...


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge