m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

na 24 mesiacov

Úver je určený pre osoby,  ktoré konajú v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Predpokladom je, že žiadateľ má dokument na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo má pridelené IČO.
Splátky úveru sú rovnomerné, podľa splátkového kalendára. Pre klienta je voliteľný termín v mesiaci, ktorý mu optimálne vyhovuje.
Úver je pre osoby, ktoré podnikajú v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo zákona138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a podobne.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 24 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 24 mesiacov

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 71,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov,...
37,49€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 2 000 € na 24 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2 000 € na 24 mesiacov

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 143,33 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
49,99€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 3 000 € na 24 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 3 000 € na 24 mesiacov

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 215,00 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
62,49€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 4 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 4 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 286,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
74,97€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 5 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 5 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 358,33 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
87,45€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 6 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 6 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 430,00 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
99,95€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 8 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 573,33 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
125,66€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 10 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 10 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 716,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
141,61€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 15 000 € na 24 mesiacov.

Úver pre živnostníkov vo výške 15 000 € na 24 mesiacov.

Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 1075,00 €. Celková výška splateného úveru, vrátane...
198,52€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge