m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

na 12 mesiacov

Úver je určený pre osoby,  ktoré konajú v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Predpokladom je, že žiadateľ má dokument na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo má pridelené IČO.
Splátky úveru sú rovnomerné, podľa splátkového kalendára. Pre klienta je voliteľný termín v mesiaci, ktorý mu optimálne vyhovuje.
Úver je pre osoby, ktoré podnikajú v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo zákona138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a podobne.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úver pre živnostníkov vo výške 250 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 250 € na 12 mesiacov

    Úver pre živnostníkov vo výške 250 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
28,12€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 500 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 500 € na 12 mesiacov

    Úver pre živnostníkov vo výške 500 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
31,24€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 750 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 750 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 750 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 83,75...
34,37€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 1.000 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1.000 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1 000 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
37,49€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 1.250 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1.250 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1 250 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
40,62€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 1.500 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1.500 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1 500 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
43,74€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 1.750 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1.750 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 1 750 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
46,87€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 2.000 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2.000 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2.000 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
49,99€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 2.250 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2.250 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2 250 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
53,12€


kúpiť


Úver pre živnostníkov vo výške 2.500 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2.500 € na 12 mesiacov

Úver pre živnostníkov vo výške 2 500 € na 12 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na...
56,24€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge