m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

na 6 mesiacov

Úver je určený pre osoby,  ktoré konajú v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania. Predpokladom je, že žiadateľ má dokument na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo má pridelené IČO.
Splátky úveru sú rovnomerné, podľa splátkového kalendára. Pre klienta je voliteľný termín v mesiaci, ktorý mu optimálne vyhovuje.
Úver je pre osoby, ktoré podnikajú v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, alebo zákona138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a podobne.Obrázok Ponuka finančných produktov- Cena
Úvery pre živnostníkov a SZČO vo výške 5 500 € na 6 mesiacov

Úvery pre živnostníkov a SZČO vo výške 5 500 € na 6 mesiacov

Poskytujeme nebankové podnikateľské úvery pre živnostníkov, SZČO a osoby ktoré majú pridelené IČO. Pri posudzovaní žiadosti,...
93,69€


kúpiť


Úvery pre živnostníkov a SZČO vo výške 6 000 € na 6 mesiacov

Úvery pre živnostníkov a SZČO vo výške 6 000 € na 6 mesiacov

Poskytujeme nebankové podnikateľské úvery pre živnostníkov, SZČO a osoby ktoré majú pridelené IČO. Pri posudzovaní žiadosti,...
99,95€


kúpiť
Pre vás od nás

PLENKALL homepge