m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Špeciálna ponuka / Akcie

Príjemca úveru, môže úver predčasne splatiť bez sankčných poplatkov. Pre takéto splatenie si príjemca úveru vyžiada od poskytovateľa konečnú sumu, ktorá má byť splatená. Pri predčasnom splatení, bude použitý pre výpočet konečnej sumu, istina plus dve mesačné splátky, alebo iba ostatok istiny ak splátky za odplatu boli už splatené.


V prípade ak klient odstúpi od úverovej zmluvy do jedného mesiaca, považuje sa úver za bezúročný.


V prípade ak má klient čerpaný úver, môže počas doby splácania požiadať o navŕšenie úverového portfólia, alebo môže požiadať o refinancovanie.


Pri refinancovaní je možné rozložiť splátky až na obdobie 120 mesiacov, teda desať rokov. Pri dlhších dobách splatnosti, vieme klientom ponúknuť veľmi príjemné úrokové sadzby. Všetko záleží od bonity klientaPre vás od nás

PLENKALL homepge