Půjčky, úvěry, investice

Půjčky a úvěry

Poskytujeme půjčky a úvěry - pro tuto činnost je vytvořen samoobslužný portál, který umožňuje klientům samostatné rozhodování. Tím je poskytnuta možnost autonomního rozhodování a posuzování vlastních požadavků a možností. Klient při podávání žádosti o půjčku - úvěr, nepředkládá žádné dokumenty. Komunikace při podání žádosti o půjčku - úvěr využívá výhradně elektronickou komunikaci. Při poskytování půjčky - úvěru se nezkoumá bankovní registr

Nebankovní půjčky a úvěry

Nebankovní půjčky, úvěry poskytujeme na základě čestného prohlášení. Nekontrolujeme záznam v bankovním nebo nebankovním registru. Rozhodující je bonita klienta. To znamená: poměr majetku, příjmů, závazků a pojištění. V případě, že klient nesplní požadovaná kritéria bonity, je tento stav hodnocení, jako nedostatečná garance pro poskytnutí půjčky, resp. úvěru. V takovém případě vrátíme klientovi Nespotřebovanou část poplatku za zpracování žádosti. Poplatek je účtován podle ceníku, který je zveřejněn na web stránce. V případě, že klient neuvede pravdivě údaje v "čestném prohlášení", vystavuje se riziku, že při zjištění této skutečnosti je žádost o půjčku, resp. úvěr zamítnuta a nevrací se žádná část poplatku. Poplatek se považuje za sankci.

Půjčky a úvěry pro fyzické osoby

Poskytujeme půjčky a úvěry bez předložení potvrzení o příjmu. Pro získání půjčky není nutné ručení nemovitostí, ani ručitelem. Posuzování bonity žadatele, je na základě Čestného prohlášení

Půjčky a úvěry pro živnostníky

Poskytujeme půjčky a úvěry pro živnostníky, bez předložení daňového přiznání. Pro získání půjčky není nutné ručení nemovitostí, ani ručitelem. Nezkoumal bankovní registr a tak záznam z předchozího období, není překážkou.

Půjčky a úvěry pro podnikatele

Poskytujeme půjčky a úvěry pro podnikatele, kteří mají příjem z vlastní s.r.o. Mohou být na pozici společníka nebo jednatele. Není podmínce, aby byla pracovní smlouva.

Ručení za půjčky a úvěry

Ručení za půjčky a úvěry je na základě notářského zápisu. Pro půjčky a úvěry je sepsána úvěrová smlouva. Dokumentace pro úvěry a půjčky se podepisuje na notářském úřadě. O půjčky, nebo úvěr může požádat každý, kdo má více než 18 let.

Výroba a distribuce plenek pro psy

Pleny pro čtyřnohá domácí zvířata, UV 3846. Důvod, proč byly navrženy a vyvinuty pleny pro psy je jednoznačný. Je nutné ochránit životní prostředí, ve kterém žijeme

Výstavba rodinných domů

Řešení bydlení pohodlného, cenově dostupného a zejména v krátkém časovém horizontu. Všechny tyto atributy splňují rodinné domy postavené z kvalitního, ošetřeného dřeva. Bydlet v luxusním, prostorném domě už za devadesát dnů, to je snem každého. V padesátých letech minulého století montované domy tzv.. Oklále, vytvořili nepříznivý pohled na takové konstrukce. Dnešní řešení mají hodnoty úplně jiné

Koncepce volnočasových aktivit

Společnost připravuje výstavbu ranče. Pro tento projekt jsou připraveny pozemky, které jsou podloženy smlouvami. Ve výstavbě však brání, jak už bývá zvykem byrokracie. V této době čekáme na rozhodnutí orgánů ve správním řízení. Jak bude ranč vypadat? T si můžete prohlédnout na našich webových stránkách

PLENKALL ®

Registrovaná ochranná známka. Pod tuto značkou se skrývají různé aktivity. Značka vznikla 16.11.2004 zaregistrováním na UPV SR. Původním záměrem bylo vytvoření značky pro produkty pro zvířata, zejména pro psy.

PLENKALL a.s.

Společnost vznikla založením na základ rozhodnutí akcionářů. Počáteční kapitál jeden milion slovenské korun, byl 03.04.2007 zvýšen na čtyři sta padesát milionů slovenské korun. Vlastními aktivitami dosáhla společnost k 16.05.2007 kapitál 671 milionů Kč. K 01.01.2009 byla provedena konverze na 22 273 120 eur.

Základní kapitál společnosti:

Počet akcií: 100 kmenové, listinné Jmenovitá hodnota jedné akcie: ÷ 332 EUR (10 tis. Kč)
Počet akcií: 134 kmenové, listinné
Jmenovitá hodnota jedné akcie: ÷ 165 970 EUR (5 milionů. Kč) Celkové základní jmění společnosti je ÷ 22 273 120 EUR (671 mil.. Kč) Aktuální výpis z obchodního rejstříku naleznete na www.orsr.sk

Působnost:

oblast působnosti je zaměřená zejména na evropský region

Sledujeme pro vás. Než začnete, čtěte!


Euroakademia Bezděkov Prírodná kozmetika MUDr.Šašková MUDr.Poliak

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

PLENKALL a.s. | P.O.BOX 177 | 851 01 Bratislava | Slovakia (Slovak republic) | IČO:36706639 | DIČ:2022291799
SK tel: (+421) 0239008732; 0917291669; 0944029428 | CZ tel: (+420) 561201059; 910811882; SMS 775610669 | SKYPE:plenkall
www.plenkall.com | e-mail:info@plenkall.com | © M.B 2007 | PLENKALL®

/ Katalog-odkazů.cz / PropagaceFirem.cz / 1WebKatalog / Inzerce-Bazar.eu / Nebankovní půjčky, úvěry PLENKALL online / Inzeráty, inzerce zdarma - www.Netinzerce.cz / Katalog a Vyhledávač /

RSS Feed
Nebankové pôžičky, úvery bez kontroly bankových registrov
pôžičky, úvery
půjčky, úvěry
Nebankovní půjčky