Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou?

redakcia/Euroakademia

Ak áno, možno sa rozhodujete, čo bude pre neho najlepšie, kam ho na  ďalší rok umiestniť.

Sú dve možnosti. Môže zostať v škôlke, zopakovať si predškolskú prípravu s mladšími škôlkarmi, alebo navštevovať prípravný ročník v škole ako jeho rovesníci. Absolvovanie prípravného ročníka je neporovnateľne výhodnejšie pre vývin vášho predškoláka,  než sa vrátiť, „hodiť spiatočku“, do MŠ.

V prípravnom ročníku sa dieťa pozvoľna pripravuje na režim v ZŠ. V skupine 4-6 detí,  pod vedením vysokoodborných pedagógov si rozvíja grafomotoriku, komunikačnú zručnosť, seba obslužnosť.

Príkladom je škola na Žehrianskej ulici. Tento rok, v  dvoch prípravných  ročníkoch,  sa 11 detí pripravuje na nástup do ZŠ/ v tomto období  už úspešne absolvovali zápis do ZŠ/,  ktorým sa dopoludnia, individuálne venujú dve triedne učiteľky. V prípade, že si to rodičia želajú, poskytne  táto škola  logopedickú , psychologickú či špeciálnopedagogickú  starostlivosť .  Ďalšou, nezanedbateľnou záležitosťou sú financie. Okrem základných pomôcok  a obedov,  rodičia nemusia platiť nič. Bezplatné sú popoludňajšie záujmové krúžky/športové, umelecké, vzdelávacie/, školský autobus s pedagogickým dozorom, no najmä vysokoodborný, špeciálny prístup ku každému dieťaťu, podľa jeho potrieb.

Je to iba na vás, milí rodičia! Rozhodnite sa, či chcete aby vaše ratolesti, s odloženou školskou dochádzkou, mali komfortný prechod z MŠ do ZŠ, alebo  ich vystavíte posmeškom a narušíte im sebavedomie tým, že ich ponecháte ešte v MŠ. Urobíte dobre, keď sa rozhodnete už teraz, prípadne  do konca júna./kontakt: tel./fax.: 02/63532083/

Viac ako 17-tisíc detí sa zapojí do informatickej súťaže

SITA/9.11.2009/

Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie je cieľom informatickej súťaže iBobor, v ktorej bude oddnes až do piatku zápoliť viac ako 17 000 školákov z celého Slovenska. Súťaž nie je určená pre vyvolených a mimoriadne nadaných olympionikov, ale pre každého žiaka základnej či strednej školy od 6. triedy až po maturantov. Na Slovensku sa koná druhý ročník súťaže, pričom na prvom sa zúčastnilo 9 317 súťažiacich. iBobor zaujal minulý rok deti aj v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Česku a na Ukrajine. Percentuálne je Slovensko v počte súťažiacich na špici, hoci prvý ročník sa konal ešte v roku 2004 bez našej účasti.

 

Počas súťažného dňa v čase od 10:00 do 13:00 sa môžu žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojím kódom a v priebehu 40 minút vyplniť on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok - od jednoduchých až po ťažké. Každý žiak pracuje samostatne na počítači v škole. Organizáciu prístupu k počítačom v každej škole zabezpečuje koordinátor. Každý účastník sa dozvie počet bodov ihneď po skončení testu. Kompletné vyhodnotenie bude prístupné na internete najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Najúspešnejší účastníci a najaktívnejší koordinátori budú odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Všetky ďalšie informácie sú na stránke www.iBobor.sk. Súťaž organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava spolu s Asociáciou projektu Infovek.

 

Európsky parlament pustil Slovensko do eurozóny

Európsky parlament dnes odhlasoval vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009. Európsky zákonodarný zbor má síce v v tomto prípade len poradný hlas, postupoval však v súlade s rozhodnutím výboru pre ekonomické otázky, ktorý podporil správu maltského poslanca Davida Casu o zavedení eura na Slovensku. Hlasovanie neovplyvnili ani predchádzajúce námietky dvoch nemeckých europoslancov.

 

Euroškolák v TVR

V živej relácii ERGO v TVR 21. mája boli hostia k téme Euromena očami detí. Hosťami relácie boli Martin Šuster, riaditeľ odboru výskumu NBS, riaditeľka ZŠ pri DFNsP Zuzana Skákalová, šéfredaktor Euroškoláka Miroslav Bezděk. Reláciu je možné pozrieť na http://www.euro-akademia.eu/page20.html

 

Výstava v NBS

Bratislava - Ďalšia zo série výstav, ktoré organizuje časopis Eurošlokák bude otvorená v Národnej banke Slovenska. Výstava bude otvorená 29.05.2008 a je možné ju navštíviť až do konca júna. Bude tu vystavených viac ako stovka výtvarných prác na tému Euro mena očami detí. Slávnostné otvorenie  bude je 29.05.2008

Evropske komise v CR 

14/04/2008 Slovenský časopis "Euro školák" ve spolupráci s Národní bankou Slovenska vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti - "Euro očima dětí".

Slovenský časopis "Euro školák" ve spolupráci s Národní bankou Slovenska vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti - "Euro očima dětí".  >>>

 

Euro mena očami detí

02.04.2008   [zuza]  [Zdroj: one] Na Slovensku od 1. januára 2009 bude platiť nová mena Euro. Okrem dospelých sa táto zmena dotkne aj detí a to je hlavný dôvod prečo 1. apríla odštartovali výtvarnú súťaž pod názvom Euro mena očami detí. Deti v súťaži majú za úlohu stvárniť svoje predstavy o novej mene Euro. Do výtvarnej súťaže sa môžu prihlásiť všetky deti bez rozdielu veku, školy, ktorú navštevujú a aj bez rozdielu bydliska. Všetky práce organizátori zverejnia na stránke časopisu Euro školák. A ak náhodou váhate sa do súťaže prihlásiť, tak dobre počúvajte vysielanie Rádia ONE

 

Euro mena očami detí

Bratislava 31.03.2008 Tlačová konferencia k projektu Euro mena očami detí sa uskutočnila v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Cieľom TK bolo informovať o projekte a jeho prínose pri zavedení EURA na Slovensku. Pozvaní hostia poskytli informácie o aktuálnom stave Informačnej kampane. Pohľad detí na spoločnú európsku menu je nepochybne dôležitou súčasťou IK. Školy sa prostredníctvom výtvarnej súťaže môžu zapojiť do kampane v rámci medzi predmetového vyučovania.

 

Euro školák a deti

Praha 27.3.2008 V Dome národnostných menšín v Prahe sa uskutoční dňa 27.3.2008 o 10.00“ kultúrne podujatie s názvom „Euro školák a děti. Aneb jak znovu slišet slovenštinu ve školních lavicích.“ Na podujatí sa zúčastnia deti českých škôl a viacero pozvaných hostí. Po skončení programu bola tlačová beseda.

 

Jazyková súťaž

Bratislava 29.02.2008 Časopis Euro školák, ktorý vo veľkej miere prispieva k odbúravaniu problémov v komunikácii medzi slovenčinou a češtinou, vyhlasuje od 1.3.2008 „JAZYKOVÚ SÚŤAŽ“ zameranú na zviditeľnenie problematiky v komunikácii medzi národmi a tiež poukázať na zanedbávanie správnej výslovnosti v materinskom jazyku.

 

Na karnevale zasahovala polícia

Bratislava 13.02.2008 V neuveriteľnej trme-vrme, ktorú spôsobili deti, musela zasahovať polícia. Došlo aj k zatýkaniu. Počas karnevalu v Iljušinova, ktorý hýril farbami, maskot Euro školáka zapríčinil takú záplavu radosti, že mu miestna polícia musela založiť putá. Medzi maskami sa objavilo viacero príslušníkov polície a tak nemali s Euro školákom pri zatýkaní problém. Ak by sa im náhodou vzpieral, bol tu aj zástup Batmenov a kovbojov. Na poriadok a pokojnú zábavu množstva princezničiek dohliadali mušketieri. Medzi postavami vyššieho vzrastu dominovala Snehulienka, Červená Čiapočka a celému tomu šéfovala bodkovaná Pipi s vrkočmi. Deti dostali od Euro školáka sladkosti a pochopiteľne nechýbal pre každého časopis. Aj keď je už po fašiangoch, deti mali na záver karnevalu výbornú polievočku červenej farby a výborné šišky. Všetky foto a video pozrite vo Fotogalérii

 

Karneval s Euro školákom

Bratislava 30.01.2008. V  škole na Žehrianskej ulici sa konal karneval. Medzi maskami boli princezné, Batmani, kovboji, piráti a nechýbal ani Alf. Nálada bola perfektná. Maskot Euroškolák rozdával darčeky, sladkosti a zatancoval si z rozšantenými deťmi. Deti tejto školy sa tak oslavou pripravili na nadchádzajúci deň, kedy sa rozdáva vysvedčenie. Deti mali z maskota neskutočnú radosť a určite ho privítajú aj na budúcej školskej akcii.

 

Euro školák v nemocničných školách

SITA BRATISLAVA 12. decembra - Koncom novembra 2007 potešili deti v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch prvé výtlačky farebného a veľmi pekne ilustrovaného časopisu s názvom Euro školák. Dostali sa na všetky oddelenia k dlhodobo hospitalizovaným deťom, ktoré navštevujú spomínanú základnú školu. Samozrejme im priniesli veľkú radosť. Za túto krásnu myšlienku treba poďakovať predovšetkým Miroslavovi Bezděkovi, šéfredaktorovi redakcie Euro akadémia, ktorý sa rozhodol, že týmto deťom každý mesiac zdarma darujú výtlačky nového slovensko-českého časopisu. Vydavateľ mesačníka Plenkall, a.s., Bratislava, nadviazal dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Červený Nos Clowndoctors s pôsobnosťou na Slovensku, ako aj s občianskym združením Zdravotní klaun v Českej republike. Vďaka nej sa dvojjazyčný časopis dostane nielen k zdravým deťom na školách v Slovenskej a Českej republike, ale prinesie nové vedomosti, zábavu a potešenie aj deťom, ktoré sú dlhodobo umiestnené na lôžkových oddeleniach a navštevujú základné školy pri nemocniciach. Okrem Bratislavy by sa časopis postupne mal dostať aj do ďalších dvoch nemocníc, kde chodia zdravotní klauni na pravidelné návštevy za hospitalizovanými deťmi. Konkrétne ide o Nemocnicu s poliklinikou v Žiline a Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici.

Malí pacienti sa tak budú tešiť nielen z pravidelných návštev zdravotných klaunov, ale rozptýlenie a zábavu nájdu aj pri čítaní mimoriadne zaujímavého Euro školáka.

Kontakt:

Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Telefón: 02/5937 1132, e-mail: info@cervenynos.sk, www.cervenynos.sk

 

Clowndoctors

Časopis Euro školák si nenašiel cestu len k zdravým, ale už aj k chorým deťom, ktoré ležia v nemocniciach na Slovensku a v Čechách.  Aj im prinesie veľa vedomostí, radosti a zábavy. Táto pekná myšlienka, aby sa aj choré deti mohli prostredníctvom tohto časopisu veľa naučiť a zabaviť sa, vznikla tak, že redakcia Euro akadémia nadviazala dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Červený Nos Clowndoctors na Slovensku a s občianskym združením Zdravotní klaun v Českej republike. Znamená to, že okrem  smiechu a dobrei nálady, ktorú im pravidelne prinášajú zdravotní klauni s červenými nosmi, bude za nimi každý mesiac chodiť aj Euro školák.  Z prvých výtlačkov, ktoré dostali deti v Základnej škole pri Detskej fakultnej  nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, mali naozaj veľkú radosť. O zdravotných klaunoch sa dozviete viac aj na stránkach časopisu Euro školák.

 

Vernisáž tvorby

Bratislava 04.12.2007 sa konala v priestoroch Technopolu, vernisáž prác žiakov s autistickým postihom a žiakov zo ŠZŠ Žehrianska. Vernisáž otvoril pán starosta Milan Ftáčnik, a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová. Výťažok z tejto skvelej akcie  je venovaný na pomoc postihnutým deťom. Na otvorení zatancovali, zaspievali  deti a vytvorili tak perfektnú atmosféru. Euro školák pri tom nemohol chýbať a prispeli sme aj vecnými darmi.

 

Veľvyslanectvo ČR v SR

Bratislava 15.11.2007 Euro školák bol pozvaný na veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave. Vážený pán veľvyslanec JUDr. Vladimír Galuška a vážená pani radkyňa PhDr. Oľga Kollertová, CSc. sa oboznámili so vznikom tohto mesačníka. Ocenili prínos vo vzájomnej komunikácii medzi Čechmi a Slovákmi. Vecne sa zaujímali o obsahovú časť a spôsob prípravy. K tomu, aký prínos má tento dvojjazyčný vzdelávací časopis a ako je dôležité poznať oba naše príbuzné jazyky, prinesieme rozhovor s pánom veľvyslancom v čísle 1/2008.

 

Bibliotéka

15. medzinárodný knižný veľtrh sa uskutočnil vo výstavných priestoroch Incheby Bratislava. Bolo naozaj na čo pozerať. Vystavovatelia ponúkali nespočetné množstvo kníh. Jeden deň na prehliadku určite nestačil. Množstvo sprievodných programov dokresľovalo skvelú atmosféru. Časopis Euro školák sa zúčastnil výstavy v spolupráci so Slovenskou poštou. Výhodou každého návštevníka bola možnosť kúpiť vystavované tituly až s 50% zľavou. Mnohé rozdávali aj zdarma. Súčasne bola aj výstava Klenoty a hodinky, Pedagogika a ART.

 

Euro školák vám prinesie

Žiaci základných a stredných škôl budú mať novú učebnú pomôcku o eure. Už onedlho začnú žiaci na základných a stredných školách pracovať s novou učebnou pomôckou – Euro do škôl. Mladí ľudia sa tak budú môcť vo vyučovacom procese zoznámiť s novou menou euro ešte pred jej zavedením do praxe. Spoznajú históriu spoločnej európskej meny, podobu euromincí a eurobankoviek a ich ochranné prvky, proces dvojitého zobrazovania cien, ako aj ďalšie praktické otázky. Vyrobená bude v dvoch podobách. Pre žiakov od 7-12 rokov to bude tzv. Euro-rotoautomat, pre žiakov od 13-18 rokov euroinformácie na A4. Na príprave pomôcky Euro do škôl sa podieľali odborníci z ministerstva školstva spolu so splnomocnencom vlády SR pre zavedenie eura Igorom Barátom.

 

PMP 2007

Projekt Modelový Európsky parlament, ktorý sa zrodil v holandskom Haagu, je pre stredoškolských študentov v celej Európe jedinečnou a priam exkluzívnou príležitosťou reprezentovať svoju školu a vyjadriť svoje myšlienky a názory na dôležité problémy svojej krajiny nielen pred širokou verejnosťou svojich rovesníkov, ale aj pred významnými predstaviteľmi štátu. Učia sa distingvovane vystupovať na verejnosti a neskôr, na vrcholnom medzinárodnom zasadnutí, prezentujú sa v jednej z krajín Európskej únie pred medzinárodným publikom všetkých členských krajín Európy. Do 3. ročníka MEP 2007 sa prihlásilo 354 študentov z 83 stredných škôl z celého Slovenska, na regionálnych zasadnutiach v ôsmych regiónoch SR (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice) bolo vybratých po 5 najlepších delegátov z každého regiónu na národné zasadnutie MEP 2007. 40 delegátov MEP z celého Slovenska rokovalo na národnom zasadnutí v 5 výboroch (Výbor pre priemysel, výskum  a energiu, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (I) a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti (II)) v Metodicko-pedagogickom centre Bratislavského kraja v Bratislave, zasadalo v rokovacej sieni NR SR a navštívilo Prezidentský palác, kde ich už po tretí raz privítala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky. Krátko sa im prihovoril aj pán prezident Ivan Gašparovič. Národné zasadnutie MEP 2007 sa konalo od 28. septembra do 2. októbra 2007 v Bratislave. Najlepší 5 delegáti, každý z iného regiónu Slovenska, sa nedávno (24. novembra – 1. decembra) zúčastnili medzinárodného zasadnutia MEP 2007 v Ríme. Janko Bučkuliak zo Žiliny, Romanka Matoušková z Trenčína, Martin Paluš z Nitry, Marek Šandrik z Bratislavy a Peter Koromház z Košíc si z Ríma priniesli tie najkrajšie spomienky a teraz budú na svojich školách a v svojich regiónoch hovoriť o svojich dojmoch. Našli si priateľov z celej Európy a sú takí nadšení, že chcú všetci pomáhať pri organizácii medzinárodného zasadnutia MEP 2008, ktoré sa bude konať na SLOVENSKU! Napriek tomu, že už budú vysokoškoláci a nebudú môcť ani postúpiť, ani pokračovať v projekte, ktorý je určený 15 – 18 –ročným stredoškolákom, chcú pomôcť a odovzdať svoje skúsenosti tým, ktorí prídu po nich. Po prvýkrát v histórii MEP-u od roku 1994 mala naša krajina svojho zástupcu medzi členmi prezídia. Bol ním Michal Kováč, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Sme na našich študentov, ktorí nás reprezentovali, právom hrdí. Nuž, nie je to žiadna maličkosť, postaviť sa pred 150 mladých ľudí z celej Európy a vzácnych hostí, predstaviteľov politického života hostiteľskej krajiny, a po anglicky vyjadriť svoj názor tak, aby naši európski priatelia videli, že hoci sme maličká krajina, dokážeme veľké veci.

PaedDr. Eva Obžerová, národný koordinátor MEP v SR

 

Euroscola

Parlamentní simulace aneb škola hrou. V prostorách Poslanecké sněmovny se uskutečnila parlamentní simulace pořádaná vysokou školou CEVRO Institut a Junior Achievement ČR, zaštítěná Ústavněprávním výborem a jejím předsedou Markem Bendou. Semináře se zúčastnilo sedmadvacet studentů z dvanácti škol České republiky a jejich profesoři. Parlamentní simulace měla tři cíle. Za prvé představit studentům zábavnou formou práci českého parlamentu. Za druhé zlepšit  jejich prezentační a komunikační dovednosti. Během simulace měli všichni možnost vystoupit před kolegy a mluvit na mikrofon. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jaké to je hovořit před plným sálem. A třetím cílem simulace bylo trénovat týmovou práci. www.cevroinstitut.cz. Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku vyhlásila v stredu 10. októbra tretí ročník súťaže v rámci programu Euroscola určenej pre mladých ľudí vo veku 16 až 18 rokov. Študenti víťazných stredných škôl dostanú možnosť prežiť deň v štrasburskom sídle Európskeho parlamentu a spolu s rovesníkmi z 27 členských krajín EÚ rokovať ako skutoční europoslanci. Viac informácií o programe Euroscola nájdete aj na internetovej stránke www.europskyparlament.sk.